Ranas digitale omdømme

I årene framover skal vi ta imot mange, nye tilflyttere til vår region. Norges første battericellefabrikk skal bygges i Rana. Ny storflyplass, dypvannskai, og store, grønne industri-investeringer gir framtidsoptimisme og aktivitet. For å lykkes må vi klare å tiltrekke oss flere folk fra både Norge og utlandet. Da er det viktig hvordan vi ser ut digitalt!

 

I april 2021 holdt Ranaregionen Næringsforening og HK Link et gratis webinar om synlighet på nett for å presentere funnene av en søkeordsanalyse og en kvalitativ undersøkelse.
 

Les sak i Rana Blad om anbefalinger og funn.

 

Det ble også gjennomført en spørreundersøkelse høsten 2021. Nøkkelfunn:

  • 30 % av respondentene får enten ikke opp riktig kontaktinformasjon i google eller har utdatert kontaktinformasjon
  • 70 % har ikke informasjon tilgjengelig på engelsk. Manglende kapasitet er hovedårsaken.

  • Flere bedrifter svarer at de ikke lyser ut stillinger.

Les hele spørreundersøkelse om digital synlighet her

 

 

Næringsforeningens anbefalinger

Torsdag 24. februar ble det arrangert en næringslivslunsj med tema "digital synlighet og omdømme". Næringsforeningen hadde følgende anbefalinger til bedrifter:

 

  • Regionen vår kommer til å ta i mot mange internasjonale tilflytter i årene som kommer. Forbered din bedrift slik at dere tiltrekker dere internasjonale kunder og ikke minst internasjonal kompetanse.

 

  • Utdatert kontaktinformasjon på nett ser ikke bra ut. Det er heldigvis lett å fikse - husk å google bedriften din!

 

  • Vi må vise fram alle arbeidsmulighetene som finnes i regionen. Lys ut ALLE stillinger, og lys ut relevante stillinger på engelsk.

 

 

  • Trenger du hjelp til sosiale medier, gode bilder, digital strategi, engelsk oversettelse, eller lignende ? Ikke fortvil - det er hjelp å få! Ta kontakt med noen av de dyktige folka i markedsførings- og kommunikasjonsbransjen i regionen vår.

 

 

Verktøykasse for bedrifter

Hvis vi alle gjør en innsats, blir effekten stor! Her finner du ulike ressurser din bedrift kan bruke for å bedre vår region sitt digitale omdømme:

 

 

  • Videoer: Rana Utvikling har laget flotte videoer av Mo i Rana som dere finner på deres Youtube-kanal. Ta kontakt direkte med Rana Utvikling hvis det er behov for originalfiler.

 

  • Oversettelse: det finnes flere byråer (samtekst og totaltekst) som leverer oversettelse til engelsk og andre språk. Det finnes også markedsføringsbyråer i vår region som kan bistå med oversettelse (ta kontakt med ingvild@rananf.no for mer informasjon).

 

 

 

Presentasjoner:

Nedenfor finner du presentasjonene som ble holdt på næringslivslunsjen 25. februar om digital synlighet og omdømme