Styreportal Helgeland

Styreportal Helgeland er en database for styrekandidater på Helgeland.
Styreportal Helgeland er et samarbeid mellom Mosjøen Næringsforening, Alstahaug Næringsforening, Ranaregionen Næringsforening og Brønnøy Næringsforum.

Målet med styreportalen er å skape en liste med kandidater som skal bidra til å profesjonalisere styrearbeidet til virksomhetene i regionen. Vi ønsker spesielt å bidra til bedre mangfold, økt kvinneandel, og å få flere unge inn i styrerom på hele Helgeland.
 
Næringsforeningene som står bak styreportalen håper næringslivet tar den i bruk, og at den også kan bidra til enda mer samarbeid i næringslivet i regionen vår.

Alle kandidatene tilbys relevante styrekurs og – kompetanseprogram som hver enkelt næringsforening arrangerer.

Alle står fritt til å benytte seg av databasen.

Styreportal Helgeland garanterer ikke for kandidatene. Valg av styremedlemmer er opp til hver enkelt organisasjon.

Løsningen er levert av Formue. Tusen takk til Sparebank 1 Helgeland for støtten til Styreportal Helgeland.
Styreportal Helgeland
I samarbeid med