Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter som er spesielt rammet av Covid-19...

Rana kommune har fått tildelt 3 635 000 kr i midler som kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter, som det nå åpnes for å søkes...

3 under 40

  Navn: Camilla Ødegård With Alder: 28 Arbeidssted: NCP Stilling: Markedsføringsassistent Hva mener du er viktig for at unge mennesker skal finne Ranaregionen attraktiv, som bo- og arbeidssted? – Hvis...

Venture North – Invest in Rana Region Norway

Information in English below Prosjektet «Venture North» jobber strategisk med å tiltrekke eksterne virksomheter til regionen, markedsføre og analysere regionens fortrinn og mulighetsrom, samt profesjonalisere...

Som studentby gjør byen lite ut av seg

Rana har en vei å gå for å bli en aktiv og attraktiv studentby, ifølge dagens studenter. Det positive er at mulighetsrommet for forbedring...

Brenner for å skape «Bli-følelsen»

  De er unge og engasjerte, og vil sikre at deres stemme blir hørt når viktige avgjørelser om byens framtid skal tas. Møt Bodø2040, en...

Bli med på Stolpejakt i byen under Sommeråpent 17. juni!

I forbindelse med Sommeråpent i Mo sentrum 17.juni arrangerer Ranaregionen Næringsforening, Rana Blad Marked, Mo Orienteringsklubb og Polarsirkelen Turlag en egen Stolpejakt i Mo...

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter som er spesielt rammet av Covid-19...

Stortinget har bevilget midler til kommunene for at kommunene kan støtte opp om lokale virksomheter der statlige ordninger ikke treffer godt nok. Lokale forhold...

Nytt styre i Ranaregionen Næringsforening

Næringsforeningen har avholdt en vellykket, digital generalforsamling. Nytt styre i næringsforeningen Det nye styret består av styrelder Trine Bjerkli Gabor (Circle K), Knut Skatland (AMFI), Svein...

Takket nei til NASA og starter bedrift på Mo

Ved å legge til rette for deling av kunnskap og enda mer effektive arbeidsprosesser innen geoteknikk, håper Frida K. Vonstad å skape mange nye...

Velkommen til Generalforsamling 19. mai kl 12-14

Innkalling til Generalforsamling i Ranaregionen Næringsforeningen  Tid og sted: Teams, 19. mai kl 12-14   Alle medlemmer i Ranaregionen Næringsforening innkalles til Generalforsamling 19. mai kl 12-14. Generalforsamlingen avholdes digitalt (på Teams).   Saker som medlemmer ønsker behandlet av generalforsamlingen sendes innen fredag 7. mai.    Påmelding...

Stol på at du kan noe

  Det er gode grunner til at du blir spurt om å sitte i et styre. Stol på at du kan bidra, selv om du...

Inviterer gårdeiere og eiendomsutviklere til å bidra i byutviklingsprosjekt

Rana kommune og Ranaregionen Næringsforening inviterer gårdeiere og eiendomsutviklere i Rana til å delta i en ressursgruppe for bærekraftig byutvikling.  Vi blir mange flere ranværinger i årene...

For å utvikle oss som samfunn må vi satse på de...

Dagens unge, vår fremtid, er opplyst om hvilke rettigheter som gjelder og bevisst i sine valg her i livet. De er opptatt av utdannelse,...

Velkommen til digital næringslivslunsj med statsministeren og lokalt næringsliv

Freyrs etablering av Norges første battericellefabrikk, investeringsbeslutningen for ny flyplass, og en offensiv og grønn industri i verdensklasse gir framtidsoptimisme for hele regionen. Ranaregionen Næringsforening...