plakat arrangement

Velkommen til Generalforsamling og 90-årsfering i Ranaregion Næringsforening

2022-05-06
Onsdag 25. mai er det generalforsamling i Ranaregionen Næringsforening kl 13 på Park 22. Etter generalforsamlingen inviterer vi til kake og feiring av 90-årsdagen til foreningen.
Det er kun medlemmer i Ranaregionen Næringsforening som har stemmerett i Generalforsamlingen.

Saksliste og underlag

1. Godkjenning av innkalling

2. Valg av møteleder / referent / 2 protokollunderskrivere

3. Styrets forslag til årsberetning 2021
Forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtar styrets forslag til årsberetning 2021

4. Årsregnskap 2021
Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap 2021.

5. Revisors beretning Forslag til  vedtak: Generalforsamlingen tar revisors beretning til orientering.

6. Fastsettelse styrehonorar
Forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtar valgkomiteens innstilling til styrehonorar i Ranaregionen Næringsforening

7. Evt. innkomne saker Forslag til vedtak: Styret innstiller at forslaget ikke vedtas.

8. Valg av leder (1 år), styremedlemmer (2 år), vara (1 år), revisor og valgkomite (3 medlemmer, 1 år)
Forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtar valgkomiteens innstilling til nytt styre i Ranaregionen Næringsforening, revisor, og styrets innstilling til ny valgkomité.

 
Organisasjon
facebook

Siste nytt