Ny profil på gang

Ranaregionen Næringsforening vil oppdatere sin visuelle profil.


Publisert 05.09.2019


Ranaregionen Næringsforening vil oppdatere sin visuelle profil og styrke sin synlighet. Vi leter etter et byrå som er oppdatert på trender og som kan gi råd og komme med nye ideer.

Vi ønsker å oppdatere profilen på enkle trykksaker og annet profileringsmateriell; invitasjoner, arrangement på Facebook, bannerannonse, heading/inngang på hjemmeside, førstesiden på vårt næringsmagasin – inkludert nytt navn på magasinet, profil på nyhetsbrev og signatur til mail. Vi er også åpne for å modernisere logoen.

Omdømmebygging og kunnskapsdeling er viktige arbeidsoppgaver for næringsforeningen. Vi ønsker å formidle de gode historiene som engasjerer, posisjonerer og betyr noe i menneskers liv og arbeid. Samtidig er vi et felles talerør og meningsbærer for næringslivets rammebetingelser og andre saker som medlemmene spiller inn. Gjennom året arrangerer vi en rekke medlemsmøter og aktuelle debatter for kunnskapsdeling og inspirasjon.

Vi arbeider med lokale utfordringer, i et regionalt perspektiv, og er en pådriver for vekst og utvikling på tvers av bransjer og geografi. Enten det gjelder å være attraktiv for investorer og for ny arbeidskraft, eller få myndighetene til å spille på lag med næringslivet. Den nye profilen skal slik sett både bygge merkevaren for foreningen og den unike regionen vi er en del av.

Les også: Foreningens strategi.

Frist for å sende inn tilbud er 19. september.

Styret i næringsforeningen vil gå igjennom alle innkomne tilbud, både oppgaveløsning, kompetanse, lokal tilhørighet og pris vil bli vektlagt.

Har dere spørsmål, kontakt gjerne daglig leder Trine Rimer, mobil 911 64 500.