FORMÅL OG STRATEGI

Ranaregionen Næringsforening er en del av en unik eksportregion i den sørlige delen av Nordland med rundt 36.000 innbyggere, hvorav 26.300 bor i Rana kommune.

Her er sterke næringsklynger som foredler naturressurser til produkter som verden trenger. Som løfter blikket ut i verden og posisjonerer seg i det globale markedet innenfor sine fagfelt. Eksporten gir ringvirkninger for øvrig næringsliv og lokalsamfunn.

FOR ET NÆRINGSLIV I VERDENSKLASSE

Visjonen vår er «For et næringsliv i verdensklasse». Den viser at vi har ambisjoner og er stolte over det som skjer her. Og kvaliteten må være i verdensklasse, fordi konkurransen vi møter er global.

Mye bra er gjort: Grønn industri. Campus Helgeland. Nye Polarsirkelen videregående. Stor flyplass i emning. Opplevelsesnæringen og kulturlivet blomster. Det bygges flere boliger i sentrum og hotell- og konferansekapasiteten er doblet på få år. Det siste er batterifabrikken Freyr – et nytt industrieventyr!

Vi skal forsterke vekst og være et felles talerør, både i et regionalt og nasjonalt perspektiv. Industri. Naturressurser. Forskning og utdanning. Kompetanse. Teknologi. Infrastruktur.

LES MER: Om Ranaregionen

MBA Entreprenør ble Årets Bedrift på Gallaria 18.01.2019.

STERKERE SAMMEN

Gode historier betyr noe for menneskers liv og arbeid. Noen tenker kanskje at det kanskje ikke skjer all verden her. Tilfellet er tvert om. Det skjer en fantastisk mobilisering og det er god grunn til framtidsoptimisme. Grepene som gjøres er tydelige hver for seg, men de fungerer ikke i isolasjon. De bygger oppunder hverandre og påvirker hverandre gjensidig.

Gjennom ulike møtearenaer, næringsmagasin og digitale kanaler skal vi fortsette å bidra med innsikt og omdømmebygging, og hjelpe regionen å innfri sitt potensial.

Sammen for et positivt fellesskap og en bærekraftig utvikling.

 

Fra rød røyk til grønn industrihovedstad. Roger Ingebrigtsen mener vi må pusse opp imaget og ta en mer tydelig posisjon.

VERDIER

HANDLEKRAFTIG

 • Vi initierer prosjekter, er nysgjerrig og framsynt
 • Er sterk på gjennomføring og søker kontinuerlig forbedring

INKLUDERENDE

 • Vi involverer, deler kunnskap og hjelper hverandre å lykkes
 • Jobber sammen som ett lag

TROVERDIG

 • Vi fremmer åpenhet, mangfold og respekt
 • Til å stole på

Skal regionen lykkes over tid, må den endre seg minst like fort som omgivelsene. Næringsforeningen er ikke noe unntak. For å sette dagsorden i saker som er viktige for våre medlemmer trenger vi engasjerte bedriftseiere og ansatte som vil mer. Alle typer virksomheter, små og store, offentlig og privat, påvirker regionens omstillingsevne og samfunn. Dere er viktige for arbeidsplassutvikling, tilvekst og konkurransekraft.

Meld deg inn her

Regjeringen offentliggjorde sin støtte til ny storflyplass på Hauan 24. mars 2017.

OM RNF

 • Stiftet i 1932, som Rana handelstandsforening
 • I 2002 ble øvrig næringsliv invitert med og navnet endret til Rana Næringsforening
 • MONO overtar for Nærinfo i 2007
 • I 2009 overleveres 1 million kroner til Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS
 • Fra lokalt til regionalt perspektiv, og nytt navn; Ranaregionen Næringsforening i 2014
 • Samarbeidsavtale med Okstindan Natur og Kulturpark i 2021
 • Rundt 400 virksomheter er med, både privat og offentlig sektor

Foreningens vedtekter.