FORMÅL OG STRATEGI

Ranaregionen Næringsforening er en del av en unik eksportregion i den sørlige delen av Nordland med rundt 36.000 innbyggere, hvorav 26.300 bor i Rana kommune.

Her er sterke næringsklynger som foredler naturressurser til produkter som verden trenger. Som løfter blikket ut i verden og posisjonerer seg i det globale markedet innenfor sine fagfelt. Eksporten gir ringvirkninger for øvrig næringsliv og lokalsamfunn.

FOR ET NÆRINGSLIV I VERDENSKLASSE

Visjonen vår er «For et næringsliv i verdensklasse». Den viser at vi har ambisjoner og er stolte over det som skjer her. Og kvaliteten må være i verdensklasse, fordi konkurransen vi møter er global.

MBA Entreprenør ble Årets Bedrift på Gallaria 18.01.2019.

STRATEGI

De neste årene skal vi lykkes i å engasjere medlemmene våre i større grad, og invitere mange flere medlemmer inn til foreningen. Vi skal øke vår synlighet, fordi synlighet er en forutsetning for å være relevant ovenfor medlemmer og lykkes med økt rekruttering. Vi skal bli enda bedre på informasjonsarbeid, nettverk og erfaringsutveksling for og blant våre medlemmer. Vi skal være et tydelig talerør for næringslivet i Ranaregionen, og få et tettere samarbeid med utviklingsaktører og kommuner.

Den fullstendige strategiske planen til næringsforeningen kan du lese her.

 

Fra rød røyk til grønn industrihovedstad. Roger Ingebrigtsen mener vi må pusse opp imaget og ta en mer tydelig posisjon.

VERDIER

Handlekraftig

 • Vi initierer prosjekter, er nysgjerrig og framsynt
 • Er sterk på gjennomføring og søker kontinuerlig forbedring

Inkluderende

 • Vi involverer, deler kunnskap og hjelper hverandre å lykkes
 • Jobber sammen som ett lag

Troverdig

 • Vi fremmer åpenhet, mangfold og respekt
 • Til å stole på
Regjeringen offentliggjorde sin støtte til ny storflyplass på Hauan 24. mars 2017.

OM RNF

 • Stiftet i 1932, som Rana handelstandsforening
 • I 2002 ble øvrig næringsliv invitert med og navnet endret til Rana Næringsforening
 • MONO overtar for Nærinfo i 2007
 • I 2009 overleveres 1 million kroner til Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS
 • Fra lokalt til regionalt perspektiv, og nytt navn; Ranaregionen Næringsforening i 2014
 • Samarbeidsavtale med Okstindan Natur og Kulturpark i 2021
 • Rundt 400 virksomheter er med, både privat og offentlig sektor

Foreningens vedtekter.