Venture North – Invest in Rana Region Norway

Information in English below

Prosjektet «Venture North» jobber strategisk med å tiltrekke eksterne virksomheter til regionen, markedsføre og analysere regionens fortrinn og mulighetsrom, samt profesjonalisere vertskapsarbeidet i regionen. Herunder, utvikle vertskapsrollen og et profesjonelt mottaksapparat for håndtering av innkommende henvendelser.

Venture North kan tilby:
 • Informasjon og data om regionale og bransjespesifikke forhold
 • Bistand til å identifisere ledige areal i regionen
 • Nettverksbygging, både offentlig og privat
 • Planlegging og gjennomføring av forretnings- og delegasjonsbesøk

Prosjektet har ett bredt partnerskap bestående av både private og offentlige bedrifter:

For mer informasjon om Venture North besøk vår nettside Venture North

Information in English

The Rana region has a long and diverse industrial history within process-, mining-, technology- and marine industries. With abundant land and hydropower resources, the region is ideal for large-scale and energy intensive businesses.

Venture North assists businesses, investors, and professionals to identify and realize business opportunities. We welcome both national and international businesses to the Rana region.

Venture North offers services to all companies interested to invest or establish in the region. This includes:

 • Strategic consultancy about establishing a new business in the region
 • Access to networks with relevant stakeholders
 • Identify sites for large-scale businesses
 • Plan and conduct business delegation visits
 • Provide facts and statistics

For more information, please visit: Venture North

Project partners:

 • Project owner: Rana Development Agency (Rana Utvikling)
 • Rana Muncipality, Lurøy Municipality, Nesna Municipality and Hemnes Municipality
 • Mo Industrial Park, Rana Gruber, FREYR, MOMEK, MBA Entrepreneur, Kvarøy fish farm, DNB, SINTEF and Kunnskapsparken Helgeland
 • Strategic partnership with “Invest in Bodø”, Nordland County Council and Invest in Norway

Contact info:

Project manager: Annfrid Olsen

Mail: annfrid@ru.no

Tlf: 0047 90 753 322