Utvikling levende sentrum

2014-01-25
 

hjerte_stort

Den store bydagen


Rana kommune, politikere og næringsliv har i strategisk næringsplan nedfelt at levende sentrum er et satsingsområde. Vi ønsker gode utviklingstiltak som bidrar til bolyst og trivsel, som styrker byens omdømme og gir effekt på bunnlinjen.


Strandpromenade og torg er bra, samtidig må det skape innhold og opplevelser. Folk vil ha gode opplevelser. I denne forbindelse er RNF i dialog med kommunens administrasjon for å se på mulige utviklingstiltak i 2015. Vi har også vært i møte med formannskapet hvor vi inviterte til nærmere samarbeid for å skape et mer levende sentrum. Blant annet mener vi det er mulig å gjøre lørdag til den store "bydagen" med aktiviteter for store og små. Det er ikke gjort over natta og det krever innsats fra mange hold; både serveringssteder, butikker og kommune. Desto viktig er det å komme i gang.

Vi ser for oss at sentrumsaktørene bidrar med midler til å utvikle gode opplevelser inkludert markedsføring, og kommunen med gratis parkering i sentrum, som et prøveprosjekt. I dag er det ikke nok å ha fokus på den fysiske infrastrukturen og kostnadseffektiv drift, da blir byen hengende etter. Vi må kommunisere noe mer, noe som oppleves positivt og samlende, som får de unge til å etablere seg her.

Her følger notat fra næringsforeningen med ønske om nærmere samarbeid med kommunen.


Legger ved notat fra teknisk sjef Sverre Selfors, hvor han redegjør for dagens parkeringsordning og administrasjonens innstilling.
facebook

Siste nytt