Utfyller hverandre under samme tak

F.v.: Tommy Fredriksen og Torbjørn Gruben er fornøyd med samlokaliseringen. Foto: Mye i Media

Beleggsenteret og Byggtorget fant ut at kundene deres ville få et bedre tilbud dersom de slo seg sammen. Som sagt, så gjort. I dag deler de 2700 kvadratmeter med splitter nytt og moderne bygg på Gruben.


Publisert 15.01.2020


– Vi bruker å si at her finner kundene fagkompetanse samlet under samme tak. Med nye lokaler på Myra ved E12 og trevarelager med drive through, kan du stå tørt og godt for å laste og stroppe. Det er nyttig for oss og det er nyttig for kundene våre.

Det forteller de to daglige lederne, Tommy Fredriksen og Torbjørn Grubenhos henholdsvis Beleggsenteret og Byggtorget.

KUNDENE MATCHER PRODUKTENE DERES

Fagkompetansen til de ansatte er blant annet innenfor maling, snekring og gulvlegging. Varehyller og lager er fylt med det du trenger til utvendig og innvendig fornying. Det gjelder for eksempel byggematerialer, verktøy, maling, flis og gulv.

– Vi utfyller og gjør nytte avhverandre. Vi har det kunden trenger til å bygge med, mens Beleggsenteret står for alt man trenger til overflatebehandling innvendig og utvendig, sier Gruben.

De to forteller om flere eksempler hvor kunder har tatt med seg produkter fra den ene butikken til den andre, for å matche og komplimentere varene med hverandre.


SKREDDERSYDDE LOKALER

Begge aktørene stod i en situasjon hvor det var på tide å fornye kontraktene i byggene de leide i Vika. Samtidig delte de erkjennelsen av at behovene deres i butikk og på lager hadde forandret seg siden den gang de etablerte seg der.

– Mens vi stod i samme situasjon med tanke på lokaler, innså vi at både vi og kunden ville ha konkrete fordeler av en samlokalisering. Nå mener vi at kunden finner alt de trenger til på én plass, forteller Tommy.

De er veldig fornøyde med lokalene som gir mer plass til utstilling av varer på tvers av hverandre og show-rooom, slik at kunden kan se hva som passer i lag. Bedriftene har vært med på å utforme bygget, slik at det er bygd og innredet etter deres skreddersydde behov.

LETTERE FOR KUNDER OG ANSATTE

– Vi synes vi har fått en mye mer informativ butikk her. Det er også god plass til lagring og vareflyt her, og logistikken er god for våre ansatte og for kundene, sier Fredriksen.

Gruben fra Byggtorget forteller at de har lagt opp til kompakte og effektive butikker, hvor det ikke er for langt mellom betaling og lager for kunden. Han er særlig fornøyd med at de har fått drive-through på lageret.

– På den måten kan kunden laste opp varene tørt og under tak, og slippe å snu med henger. Vi jobber også med å få på plass et oppvarmet lagerrom til listene. Det blir bra for kundene og bra for treverket, sier han.