Foto: Mye i media

Stol på at du kan noe

2021-05-04
Det er gode grunner til at du blir spurt om å sitte i et styre. Stol på at du kan bidra, selv om du føler deg ung og uerfaren.

Marianne Steinmo er 37 år gammel og har allerede flere års erfaring med styrearbeid. Som 29-åring ble hun ble spurt om å sitte i styret til Ranaregionen næringsforening.

-Jeg husker at jeg tenkte: Hvorfor har de spurt meg? Jeg ble umiddelbart usikker og jeg lurte veldig på hva de forventet av meg. Men så tok jeg en runde med folk i mitt fagmiljø og kom fram til at det måtte jo være en grunn til at de hadde spurt meg. Så da takket jeg ja.

Det har hun aldri angret på.

Trygghet og kunnskap

-Styrearbeid har gitt meg anledning til å komme i dybden på områder jeg ellers ikke ville fått like mye kunnskap om. Det er vanskelig å plukke ut noe, men jeg har for eksempel fått mye kunnskap om de ulike virksomhetene, om strategiarbeid, forretningsutvikling og endringsprosesser. Styrearbeid har gitt meg en mer helhetlig forståelse av hvordan ting henger sammen.

Hun beskriver det å sitte i et styre som lærerikt, og sier at det krever oversikt og innsikt. Personlig mener hun at hun er blitt tryggere på seg selv etter å ha sittet i styrer.

-Og så har jeg møtt mange kunnskapsrike mennesker.

Steinmo sier at hun har blitt godt mottatt og alltid følt seg likestilt med de andre, mer erfarne i styrene.

- De har gjort meg trygg og da har jeg turt å si meningen min. Det er et stort ansvar å ta de riktige beslutningene og å sette retning for en virksomhet. Jeg synes det er artig og motiverende å ha en stemme, og jeg synes det er spennende å bruke kompetansen min til andre ting enn jeg gjør til daglig.

Går glipp av mye

I dag er hun blant annet styremedlem i Helgeland sparebank og Samleverket.

Hennes klare oppfatning er at styrer uten personer under 40 år bør tenke seg godt om, for de går glipp av mye.

- Unge har ofte kompetanse de erfarne mangler, og den er ofte fersk og oppdatert. De er gode til å skaffe seg kunnskap, og er gjerne engasjert i miljøspørsmål og oppdatert på bærekraft. Yngre mennesker i et styre vil selvfølgelig også være med på å skape balanse i form av alder og kompetanse. Det gir i det hele tatt en god dynamikk i styret.

Hvis du får tilbud om å sitte i et styre, men føler deg for ung og uerfaren er hennes råd å tørre å takke ja.

- Du får utvidet perspektivet ditt og du vil garantert lære noe. Stol på at du kan noe de andre ikke kan. Det er bare en fordel for et styre at ikke alle kan det samme.

Hun mener det er en fordel at man som person er samfunnsengasjert, kunnskapssøkende, åpen og samarbeidsvillig.

- Ingen forventer at du skal kunne alt eller det samme som de andre. Læringskurven kan tidvis bli bratt, men igjen: Stol på at du kan noe og at du vil tilføre verdi.

Styreerfaring:

2013 – 2015                      Styremedlem, Universitetet i Nordland

2013 – 2017                      Styremedlem, Ranaregionens Næringsforening (første år som vara)

2015-                                 Styremedlem, Helgeland Sparebank (første år som vara)

2015-                                 Varamedlem, Mo Industripark

2017-                                 Styremedlem, Arctic Cluster Team (ACT)

2020-                                 Styremedlem, Samleverket

Til daglig er Marianne Steinmo (37) førsteamanuensis og leder for Senter for Industriell Forretningsutvikling ved Handelshøgskolen, avdeling Helgeland.
Mono
facebook

Siste nytt