Stokke stokker om

June Aakre-Lorentsen vil fortsette å kombinere tannpleieryrket med administrative oppgaver, så faste kunder vil fortsatt treffe henne som før.

Hun har jobbet som tannpleier hos Stokke tannklinikk siden hun var nyutdannet i 2007. Nå er June Aakre-Lorentsen i gang med ny og større oppgave.


Publisert: 30.10.19


Oppkjøp, nytt navn og ny daglig leder. Det skjer mye nytt hos Stokke tannklinikk denne høsten.

Mangeårig eier og daglig leder Morten Stokke ønsker å trappe ned. Da falt valget på mangeårig medarbeider June Aakre-Lorentsen som ny leder. De siste årene har hun jobbet mer og mer med administrative oppgaver, i tillegg til å være tannpleier.

PASSET GODT

– Den kombinasjonen har fungert godt og når det ble aktuelt med et bytte av leder, foreslo Morten meg. Det passet for meg også. Jeg er trygg i yrket som tannpleier og ser fram til nye utfordringer.

Siden hun de siste årene gradvis har overtatt flere administrative oppgaver, er hun dermed kjent med mange av dem.

– Samtidig blir det jo mye nytt å sette seg inn i også, sier Aakre-Lorentsen.

LANDSDEKKENDE KJEDE

For parallelt med bytte av leder, har også tannklinikken blitt en del av kjeden Oris Dental. Det er en landsdekkende kjede som eies og drives av tannleger. Stokke tannklinikk skifter nå navn til Oris Dental Stokke og blir med det den første tannklinikken i Rana som er med i en kjede.

– At det er tannleger som står bak denne kjeden var viktig for oss. Når det først skulle bli et oppkjøp, er det motiverende at de som står bak kjeden har faglig bakgrunn og er opptatt av kvalitet. Det er vi også, sier Aakre-Lorentsen. Hun er nå avdelingsleder i den nye kjeden.

– Det er mye nytt å sette seg inn i når vi skal over i Oris Dental sine systemer. Men jeg synes oppfølgingen og opplæringen er god.

KUTT I PRISENE

En konkret følge av oppkjøpet er noe reduserte priser for kundene.

– Vi har allerede justert ned prisene litt. Det er en av stordriftsfordelene med å være med i en kjede. Ellers vil kundene forhåpentligvis merke at vi i større grad kan løfte oss faglig. Oris Dental har flere interne kurs som kan bidra til det,sier den nye avdelingslederen.

SKULLE HJEM

June Aakre-Lorentsen kommer opprinnelig fra Nesna og tok utdannelsen som tannpleier i Tromsø.

– Det var alltid planen at vi skulle tilbake til Rana. Men en liten gutt, ville vi bo nært familie og han jeg er gift med er fra Rana. Da jeg som nyutdannet fikk jobb hos Stokke, var valget lett.

Oris Dental Stokke ligger i Torggata 6, i samme gate som Campus Helgeland og Biblioteket. Med tre tannleger, en tannpleier og tre tannhelsesekretærer.

Sjekk hjemmesiden.