Som studentby gjør byen lite ut av seg

Leder for studentorganisasjonen Helgeland, Lars Skulstad Dale og flere tillitsvalgte etterlyser en mer helhetlig tekning på Mo som studentby og utfordrer flere aktører til å komme på banen. Foto: Mye i media

Rana har en vei å gå for å bli en aktiv og attraktiv studentby, ifølge dagens studenter. Det positive er at mulighetsrommet for forbedring absolutt er stort, men da må flere aktører på banen.

– Vi savner at lokale aktører har et større fokus på oss studenter og vi etterlyser flere tilbud som er rettet mot oss.

Det sier leder for studentorganisasjonen Helgeland, Lars Skulstad Dale. Han har diskutert Mo som studentby med flere tillitsvalgte. Konkret nevner de flere sosiale møteplasser som kafeer, restauranter og andre kulturtilbud, som kino, treningsmuligheter og svømmehallen.

–Vi etterlyser en større variasjon i tilbudet til oss, at tilbudene har bedre kvalitet enn vi opplever i dag og at flere steder får studentrabatt. De som har studentrabatt kan gjerne blir flinkere til å opplyse oss om at de har det. Ofte må vi spørre om det og enkelte har rabatten kun på faste dager, forteller studentene.

Godt studiested

En aktør som får ros for studenttilbudene og aktivitetene sine, er Koks. Ros får også kvaliteten på studiene og fasilitetene på Campus.

– Vi som går på Nord universitet Campus Helgeland merker betydelig forskjell fra de store campusene i landet. Vi får bedre kontakt med lærere, administrasjon og medstudenter. Personlig ønsket jeg å studere et mindre sted enn Oslo eller Bergen, med en mindre klasse hvor det var lettere å bli lagt merke til, sier Dale.

De forteller også atstudentorganisasjonen har et godt samarbeid med kommunen gjennom RKS (Rana kommunale studentråd) hvor de reflekterer over aktiviteter som kan gjøre studenttilværelsen bedre.

– Vi har også studentsamskipnaden Studentinord som er et kjempetilskudd for studenttilværelsen. På Mo gjør Martine Mikkelsen en kjempejobb som studentvert.Jeg vil også poengtere at vi er et studiested i vekst og vil derfor fremover ha muligheten til å danne flere studentsamfunn for å styrke variasjonen i aktivitetstilbud til studenter, mener Dale.

Etterlyser helhet

De skryter av de som primært jobber med studentene og mulighetene som naturen rundt byen byr på. Det er resten av byen de mener må åpne øynene mer for at det er studenter her, slik at opplevelsen av å være i en studentby blir mer helhetlig. For dem er det ikke et poeng at Rana skal bli Norges beste studentby, men den beste versjonen Mo i Rana kan bli som studentby.

–Lokale aktører kan godt bli flinkere til å inkludere oss, invitere oss eller oppsøke oss, for eksempel gjennom egne arrangementer. Kanskje idrettslag og arbeidsplasser som ønsker å ansette studenter, kunne hatt en slags karrieredag for oss. Det er ikke nok å bare henge opp en plakat på campus, mener studentene.

Store muligheter

De utfordrer de som driver kafeer, butikker og andre tilbud som trening og svømmehall, til å bli flinkere til å vise at de «ser» studentene, for eksempel gjennom rabatter eller arrangementer. Med det på plass, tror de også sjansen øker for at studenter utenbys fra skal bli værende lenger eller bosette seg her.

– Mer studentvennlige priser på festivaler og arrangementer, kan gjøre at flere blir her i helger og ferier. Flere kulturtilbud, jobb og et bosted til en grei pris vil nok øke sjansen for at flere blir her mer og kanskje forelsker seg i plassen, er studentenes konklusjon.