David Aleksander Bjørsvik
Foto: Mye i Media.

Vis oss bedriften din!

2022-12-20

David Aleksander Bjørsvik, 

Trainee i Rana Utvikling og medlem av Ranaregionen næringsforening, 

tidligere leder av Studentorganisasjonen Helgeland og prosjektleder i Spark* Nord  

De siste årene har jeg fått mitt første møte med næringslivet i Mo i Rana. Dette er et næringsliv som den siste tiden har vært sterkt preget av ambisjoner, positivitet, og en felles drivkraft for utvikling og vekst. Gjennom et sterkt fellesskap og visjon for byen har det blitt skapt nye arbeidsplasser, etablert nye studieretninger og oppstått nye prosjekter. Dette har jeg som tidligere studentleder fått ta del i, og nå fortsetter min deltagelse som trainee i Rana Utvikling. Jeg ser at denne utviklingen skal prege byen også i tiden fremover. Det skal skapes nye, spennende arbeidsplasser i eksisterende bedrifter, etableres nye bedrifter i eksisterende og nye verdikjeder og studietilbudet skal utvikles.  

 

Med det vekstsjokket vi står i og videre skal ta fatt i, kommer mange positive ringvirkninger for byen og regionen. For at vi sammen skal lykkes med denne transformasjonen, har observasjoner gjennom bachelorløpet og prosjektengasjementer gjort at jeg har fått presentert spesielt én sentral utfordring: Rekruttering.  

 

For å fylle de nye arbeids- og studieplassene trenger vi folk! 

 

Problemstillingen er ikke ny og det sees kontinuerlig på utbedringsområder til byens attraktivitet, både for de som er født og oppvokst i regionen, for de som studerer i byen og ikke minst utenforstående som kanskje vurderer byen som en potensiell kandidat for deres neste kapittel i livet. Her må vi koordinere oss på tvers av bedrifter/organisasjoner, bransjer og kommuner, for å sammen løfte attraktiviteten og fasiliteter for en god rekruttering.  

 

Attraktivitet kan være så mye, og videre kommer derfor et forsøk på å belyse studentperspektivet, samt perspektivet som tidlig arbeidslivsengasjert, om hvordan rekrutteringen til regionen kan utbedres.  

For det første er det nødt til å satses mer på de studentene vi har ved Campus Helgeland i dag. Her må næringslivet mer på banen, og universitetene må bli enda flinkere til å både invitere inn, samt legge til rette for kartlegging av mulige samarbeidsområder. Studentene må i løpet av studieløpet få kjennskap til bedriftene og mulighetene regionen har å by på, slik at det blir en naturlig interesse å ta del i det lokale arbeidslivet ved endt studium.  

 

Næringslivsengasjement ovenfor studentene kan skje på flere vis, det kan være gjennom bedriftsbesøk, både i egne bedriftslokaler eller på Campus. Involvering og bruk av studentene for caseoppgaver er også noe universitetene i byen har sagt at de offensivt vil jobbe med i tiden fremover. Her har ting blitt betraktelig bedre bare det siste året, men mulighetene for å ta det enda ett steg er der. Videre må det også nevnes hvordan bedriftene kan bruke Campus som en arena for å møte studentene, gjennom eksempelvis arrangementer som «Kompetansejakten». Tidlig involvering av studenter mens de er i studieløpet, gjennom relevante deltidsjobber og stillinger tilrettelagt for å gå ut i jobb rett fra endt utdanning, kan bidra til enklere rekruttering og verdiskapning, både for studentene og næringslivet lokalt og fra andre steder i verden.  

Alt dette er komplementerende til hvordan regionens næringsaktører må være til stede både på hjemme- og bortebane i andre byer, ved karrieremesser og attraktive digitale plattformer.  

 

Vi må bli flinkere til å lyse ut stillinger, på norsk og engelsk med engasjerende stillingsbeskrivelser, for å vise frem det vi har å by på lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lokalt kan vi hente prosjektledere, forretningsutviklere, ingeniører, sykepleiere, lærere, og mye mer. Ved å være attraktive for den lokale ranværingen før de eventuelt drar ut for å studere noe annet, eller for en tilflyttet student, kan vi bidra til økt lyst for å bli værende, eller vende tilbake med annen kritisk kompetanse for fremtidens Helgeland. Slik kan vi skape gode ambassadører, som også drar ut og markedsfører regionen til potensielt nye Helgelendinger.  

 

Mye er unikt for regionen vi bor og lever i. Men for rekrutteringen må vi vise frem kort vei mellom studentene og aktørene i næringslivet, tilrettelegge for en engasjerende studenttilværelse og et arbeidsliv i høyt tempo, optimisme og vilje til å steget inn i fremtiden.  

Kommentar
facebook

Siste nytt