mennesker foran rådhuset
Fra venstre til høyre: Trine Johanne Jamtli / arkitekt MNAL / arealplanlegger Rana kommune, Iselin Breirem / prosjektleder Rana Utvikling, Guro Rørlien Hjerpbakk / arealplanlegger Rana kommune, Inger Solveig Blikra / seksjonslederm, seksjon for kart og arealplan, Rana kommune og Ingvild Skogvold / daglig leder Ranaregionen Næringsforening

 

Vil se på mulighetene langs havmannaksen

2022-12-15
Rana kommune og Ranaregionen Næringsforening inviterer til å delta i mulighetsstudie som skal se på forskjønning av uteområder i «Havmannaksen», et sentralt gateløp i sentrum av Mo i Rana.

Mo i Rana vil i årene fremover oppleve stor vekst, med etablering av battericellefabrikk og ny storflyplass. Dette må vi rigge oss for, samtidig som vi skal gjøre byen mer attraktiv for dagens befolkning og de vi er avhengige av at skal etablerere seg, både mennesker og næring.

De to siste årene har Rana kommune og Ranaregionen Næringsforening samarbeidet om prosjektet «Bærekraftig byutvikling Mo i Rana». Prosjektet er finansiert av kommunen, næringsforeningen og Nordland Fylkeskommune, og Rana Utvikling har prosjektledelsen. Prosjektet er nå i avsluttende fase, og det er et ønske å få utarbeidet ideskisser som svarer til anbefalingene og undersøkelsene som har blitt utarbeidet.

To konsulentmiljøer vil bli valgt ut til å delta i studiet, med et honorar på 240.000 kr. Følg dropbox link for å lese oppdragsbeskrivelse og få tilgang til vedlegg: Mulighetsstudie Mo i Rana sentrum – Dropbox

Hvis dere ønsker å delta i studiet er frist for innsendelse av søknad med tekst om byrå, referanseprosjekter og oppgaveforståelse 20.01.2023

Innkomne spørsmålet til studiet vil bli besvart samlet. Frist for innsending av spørsmål er 07.01.2023.

Mer informasjon om prosjektet "Bærekraftig byutvikling Mo i Rana".


 
Byutvikling
facebook

Siste nytt