Elin Rønning, innovasjonsrådgiver, Innovasjon Norge
Elin Rønning, innovasjonsrådgiver, Innovasjon Norge

Verden trenger innovasjon fra Helgeland!

2022-08-29
Skrevet av: Elin Rønning, Innovasjon Norge
Næringslivets evne til å få mer ut av ressursene vil i fremtiden være det som opprettholder velstand og velferdsveksten vår her på Helgeland. Denne veksten må basere seg på nye grønne løsninger som ofte har utgangspunkt i kunnskap og systematikk gjennom forskningsbasert innovasjon.

Det blir heldigvis flere og flere prosjekter fra regionen vår med utgangspunkt i forskningsbasert innovasjon. Kunnskap og systematikk tas i bruk for å løse globale utfordringer, samtidig som bedriftene får til verdiskaping og vekst. Det betyr at næringslivet her blir mer konkurransedyktig og vi får økt nyskapning og teknologiutvikling.

I 2019 finansierte Innovasjon Norge 72 prosjekter på Helgeland, i 2021 finansierte vi 109 prosjekter. I 2021 mottok næringslivet på Helgeland 141 millioner kroner i tilskudd, mens dette tallet i 2019 var 41 millioner kroner.

Bakgrunnen for dette er blant annet at det er bygd opp et solid innovasjonssystem med Sintef Helgeland, Nord universitet med Senter for industriell forretningsutvikling (SIF), UiT – Norges arktiske universitet, Nordlandsforskning og Kunnskapsparken Helgeland. Klyngene er også viktige aktører i innovasjonssystemet, og i regionen her er spesielt klyngen Arctic Cluster Team av stor betydning for å bidra til samhandling mellom bedrifter, som igjen satser sammen på innovasjon og utvikling. Industribedriftene som holder til i Mo industripark er et betydelig industrielt miljø, som sammen med innovasjonssatsingen MIP Bærekraft, er en pådriver for bruk av forskning og utvikling (FOU) i industrien.

I Innovasjon Norge ser vi at disse miljøene allerede har hatt stor betydning i utvikling av gode innovasjonsprosjekter fra regionen.

Men vi har det fortsatt travelt. For menneskelig aktivitet de siste par hundre årene har virkelig gjort at vi nå står ovenfor noen store utfordringer. Vi kan ikke lengre ta ut mer mineraler, metaller og stoffer fra jordoverflaten enn det kloden klarer å ta opp i sitt naturlige karbonkretsløp. Vi kan ikke slippe ut sterke kjemiske forbindelser naturen ikke klarer å bryte ned. Vi må slutte å dele opp/bygge ned økosystemer og slutte å handle slik at andre ikke får tilfredsstilt sine grunnleggende behov.

For å løse disse utfordringen og samtidig få til verdiskaping trenger vi nye samarbeidsformer, ny teknologi, tjenester og nye prosesser. Da vil FOU-miljøene som allerede er bygd opp på Helgeland ha stor betydning for å bidra til grønn omstilling i næringslivet.

I Innovasjon Norge jobber vi med FNs bærekraftsmål for å være en relevant partner for næringslivet. Vi har tro på at bærekraft gir økt konkurransekraft, og er en driver for innovasjon og utvikling. Vår bærekraftstrategi slår fast at Innovasjon Norge skal bidra til en omstilling av norsk næringsliv, hvor bærekraftige løsninger og innovasjon legger grunnlaget for fremtidens konkurransekraft.

Vi har store muligheter for å være med å ta en posisjon her på Helgeland. Innovasjon Norge ønsker å være en samarbeidspartner både for kompetanse og finansiering for fremtidens bærekraftige næringsliv. 
Kommentar
facebook

Siste nytt