Utnytter ressursene og bidrar til lokal vekst

Utnytter ressursene og bidrar til lokal vekst

2022-08-22
Arctic Seafarm er et landbasert oppdrettsselskap av laks med base på Nesna. Innen 2025 vil det være 40 nye, spennende og lokale jobber ved anlegget deres.
Det forteller daglig leder Carsten Rimer. Arctic Seafarm er i gang med en stor utbygging på Langsetvågen i Nesna kommune, hvor de har fått konsesjon på oppdrett av laks og postsmolt.

Til sommeren vil de være ferdig med uttak av de 350 000 kubikkene med stein som skal dannet grunnlaget for videre klargjøring av tomt og infrastruktur i løpet av høsten.
 
Et naturlig knutepunkt for næringslivet.
Daglig leder Carsten Rimer forteller at det var helt naturlig for dem å melde seg inn i næringsforeningen da de er en sentral aktør for videre utvikling av næringslivet på hele Helgeland.
 
– Næringsforeningen er et naturlig knutepunkt for alle bransjer i næringslivet, og gjennom det en forening som felles egner seg til å tale næringslivets sak. Vi samarbeider allerede med flere andre aktører på Helgeland blant annet Kvarøy Fiskeoppdrett og Kvarøy Arctic. Vi hadde ikke vært der vi er i dag uten erfarings- og kunnskapsdeling.
 
Skaper flere lokale arbeidsplasser
Rimer poengterer at laks er en av de beste proteinkildene vi har, og at det ved det økende behovet i verden for protein, mener de at det er viktig å sørge for ytterligere produksjon av laks.
 
– Selskapet har som mål å etter hvert bygge flere slike anlegg og er allerede i dialog for ulike lokasjonsmuligheter. Vi er allerede godt i gang med utviklingen på Nesna hvor vi har beregnet at det kommer til å bli skapt rundt 100 nye arbeidsplasser. Siden anlegget vårt ligger på fastlandet vil logistikk og anleggets unike plassering på Helgelandskysten kunne medføre store ringvirkning med supplerende etablering innen oppdrettsnæringen som vil kunne medføre behov for ytterligere arbeidskraft.
 
Full utnyttelse av ressursene
Arctic Seafarm er også opptatt av å utnytte ressursene godt, og miljøfokuset står sterkt i bedriften. Rimer forteller at de blant annet tar vare på alt avfall som driften medfører, og det brukes til å produsere biogass. Videre vil det bare bli brukt vannkraft i strømproduksjonen.
 
– I tillegg turbinerer vi avløpsvannet, og legger solseller på taket av anlegget. Dette vil medføre en gjenvinning av våre pumpekostnader på cirka 70 prosent. Anlegget er med andre ord planlagt utfra et hovedfokus på miljø, biosikkerhet, fiskevelferd og bærekraft samt at produktet skal ha en superior kvalitet ut til forbruker, avslutter han.

 
Medlemsprofiler
facebook

Siste nytt