omnord lansering
Tor Magne Aanonli, bedriftsmarkedssjef i Sparebank 1 Helgeland ønsker velkommen til lokal lansering av Om:nord. Foto: Susann Kristoffersen Sivertsen / SBH

 

Om:nord / lokal lansering!

2023-11-30
Torsdag 30. november inviterte Sparebank 1 Helgeland og Ranaregionen Næringsforening til lokal lansering av prosjektet Om:nord - en arena for grønn omstilling.

 
Om:nord - møteserie og kompetanseprogram
Gjennom Om:nord har næringslivet i Nord-Norge har samlet seg bak en felles, grønn satsing! Målet er å styrke  konkurransekraften til små og mellomstore nordnorske bedrifter gjennom det grønne skiftet.

Her på Helgeland vil næringsforeningene samarbeide med Sparebank 1 Helgeland om en Om:nord-møteserie med relevante temaer på agendaen. Våren 2024 vil det være møter om hvordan navigere gjennom nye krav og reguleringer og hvordan finne penger til bærekraftstiltak.

Det blir også kjørt et kompetanseprogram i samarbeid med UN Global Compact. Gjennom kompetanseprogrammet vil din bedrift bli rustet til å håndtere krav og forventninger knyttet til bærekraft. Du vil også få verktøyene du trenger for å prioritere, implementere og iverksette bærekraft i din bedrift. Bedrifter vil bli veiledet gjennom arbeidet med å gjennomføre en dobbel vesentlighetsanalyse. Programmet er rettet mot små og mellomstore bedrifter og gratis. Den totale timebruken for hele kompetanseprogrammet vil ligge på rundt 15 timer.

I Mo i Rana og i Mosjøen vil det være oppstart av kompetanseprogrammet i september 2024. Påmeldingen er ikke åpen enda. Følg med i nyhetsbrev fra næringsforeningen for mer informasjon om møteserien og ikke minst påmelding til kompetanseprogrammet.

Du kan allerede nå gå inn på www.vesentlig.no og lese mer om hva vesentlighetsanalyser er, og ikke minst sette i gang allerede i dag. Og ikke minst gå inn på www.omnord.no for å lære mer om prosjektet.

Løypemelding fra næringslivet i nord
Marius Waagen fra PWC ga en løypemelding for bærekraftsarbeidet i nord i 2023. Undersøkelsen til PWC viser at vi fortsatt har en vei å gå i Nord-Norge for å komme i gang med og utvikle oss videre i det grønne skiftet. De som satser på bærekraft gjør det for å bidar til en bærekraftig utvikling, for å møte økte krav og reguleringer, og ikke minst for å bli en mer attraktiv arbeidsplass. Spesielt unge voksne er opptatt av at potensielle arbeidsgivere tar bærekraft på alvor.

Utfordringene til små og mellomstore bedrifter når de skal sette i gang med dette arbeidet er få ressurser og mangel på kunnskap. En del svarer også at det ikke er lønnsomt med bærekraftige investeringer enda. PWC understrekte at det ikke i dag i praksis ikke er noe man kan velge bort. Krav fra større bedrifter og fra finansinstitusjoner gjør at bedrifter om kort tid må ha bærekraftstiltak på plass for å ha "licence to operate". Den klare anbefalingen er å sette i gang! Første steg er å se på de sosiale, klimamessige og miljømessige avtrykkene til egen virksomhet.

Bærekraft og planarbeid - hvordan henger det sammen?
Gro Sæten Rana kommune fortalte om hvordan planarbeidet til kommunen og bærekraftsmålene henger sammen. Kommunen er med i et nasjonale bærekraftsnettverk, og måler jevnlig hvordan de ligger an for å nå viktige klima, miljømessige og sosiale bærekraftsmål. Dette er førende for prioriteringer og strategier for hele kommunen. Nå skal kommuneplanen revideres, og første høringsfrist på planprogrammet er 16. januar. Det blir også en høring på selve kommuneplanen i løpet av april.

Rana FK: FREMOVER I LAG og bærekraft i praksis
Til slutt fikk vi vite mer om hvordan Rana FK jobber med bærekraftig samfunn, miljø og sport. Visjonen til Rana FK er "Fremover i lag". De har blant annet et gatelag i samarbeid med Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon og andre for mennesker med rus- og psykisk helseutfordringer. Rana FK tar også ansvar for å skape gode møteplasser for ungdom, i tett samarbeid med politiet og kommunen. De jobber systematisk for å utjevne forskjeller, og har blant annet et Rana FK-fond slik at det ikke skal være økonomiske barriere som står i veien for at alle skal spille fotball. Andre området fotballklubben engasjerer seg i er mangfold og inkludering, og de skal nå ta et ekstra ansvar gjennom Rana Utvikling sitt VekstMObiliseringsprosjekt. Privatpersoner og bedrifter kan også gi et ønsket beløp hver gang Rana FK scorer mål. Det har gjort det mulig for dem å gi 75 000,- til Kirkens Bymisjon sitt Ren By-prosjekt. De jobber også for å styrke samarbeidet og løfte fotballklubber i hele Rana og på Helgeland. Og ikke minst har de satt i gang et løftet for jente- og damefotballen.

Rana FK har fått mange lokale bedrifter med på laget som FREMOVER I LAG-partnere. FREMOVER I LAG er en visjon som partnere skal bli stolt av å bli assosiert med. Ved å delta i Fremover i lag-partnerskapet bidrar partnerne til å ta del i utvikling av fremtidens Mo i Rana og Helgeland. I samarbeid med næringsliv og samfunn skal Rana FK bidra til et trygt og godt oppvekstmiljø.

Du kan lære mer om disse prosjektene og de andre bærekraftsinitiativene til Rana FK i presentasjonen nedenfor, eller gå inn på www.ranafk.no


Presentasjoner:
Om:nord
facebook

Siste nytt