deltakere næringslivslunsj

Næringslivslunsj om samferdsel med forslag til alternativ trasé for Bustneslia fra Ospas

2022-03-31
31. mars var det duket for næringslivslunsj på Vitensenteret om Regional Transportplan (RTP) 2022-2023 og samferdsel.
Fylkesråd Monika Sande deltok digitalt for å fortelle om prosessen med RTP. Ordfører Geir Waage holdt et innlegg om hva Indre Helgeland Regionråd mente om forslaget til RTP, og hvilke samferdselbehov regionen har i årene som kommer.

Deltakerne under lunsjen fikk også presentert et forslag til alternativ trasé for Bustneslia med vei oppe i dagen fra Odd Steinar Pedersen og Kay Kjeldsen fra Ospas. Dette har Ospas utarbeidet på eget initiativ og med egne ressurser. Kostnadene er anslått til en tredjedel av alternativ med lang tunnel. Forslaget ble svært godt mottatt av næringsforeningen og Indre Helgeland Regionråd, og Ospas fikk velfortjent ros for initiativet. Nordland Fylkeskommune ble oppfordret til å ta forslaget med videre i sitt utredningsarbeid. Næringslivet og kommuner på Nord-Helgeland ønsker at det jobbes raskt fra Fylkeskommunen sin side, slik at et alternativ allerede kan være på bordet når RTP skal behandles i juni.

Bjørn Olvik fra Nova Sea snakket om de store og spennende investeringsplanene de har på Lovund. Selskapet skal bygge et nytt pakkeri, og har planer om å mer enn doble produksjonen. Nova Sea har behov for en forutsigbar fergerute mellom Lovund og Stokkvågen, og en trygg og sikker vei over Bustneslia.

Leif Sagen fra Meyership holdt en lærerik presentasjon om kappløp på knapphet i transportressurser i årene framover. Vi fikk en påminnelse om at næringslivet i vår region er avhengig av å være koblet på Europa og verden, og at utfordringene i de globale forsyningskjedene er noe vi må posisjonere og forberede oss på. Sagen la også vekt på behovet for å rekruttere logistikkarbeidere for framtiden. 1000 arbeidsplasser i Rana er logistikkrelaterte. Nedleggelsen av logistikkfaget i Rana har rammet bransjen negativt. Det kommer til å bli knapphet også på transportenheter i framtiden. Løsningen på denne utfordringen når vi får økt produksjon innenfor grønn industri og sjømat og mer eksport, er enda mer samhandling og samarbeid.

Helt til sist snakket Mykyta Konovalov og Ingvild Skogvold om en innsamlingsaksjon til norsk-ukrainsk handelskammer. Gjestene under næringslivslunsjen fikk også smake på hjemmebakte ukrainske kaker, og muffins med ukrainske flagg som Mykyta og kona hadde laget. Vi gleder oss til å dele mer informasjon om innsamlingsaksjonen, og oppfordrer alle bedrifter som ikke har gitt til Ukraina allerede, til å bidra.

I etterkant av møtet skrev både Rana Blad og Rana No artikler om Ospas sin alternative trasé for Bustneslia:
Her finner du presentasjonene som ble holdt under møtet.
Samferdsel
facebook

Siste nytt