næringslivslunsj PWC
Heidi Elisabeth Larsen og Marius Bjerga Waagen fra PWC legger fram løypemelding for Nord-Norge under næringslivslunsjen. Foto: Sparebank 1 Helgeland / Susann Sivertsen

Næringslivslunsj om bærekraft: er næringslivet i nord forberedt?

2022-11-24
Torsdag 24. november inviterte Ranaregionen Næringsforening til næringslivslunsj om bærekraft på Scandic Meyergården. Majken Hauknes fra Sparebank 1 Helgeland fortalte om hvordan de som lokalbank skal bidra til grønn omstilling, og Heidi Elisabeth Larsen og Marius Bjerga Waagen fra PWC ga en løypemelding om hvordan det står til med det grønne skiftet i næringslivet i nord.

Takk til Sparebank 1 Helgeland for støtten til viktige møteplasser for næringslivet.

Presentasjonene til Sparebank 1 Helgeland og PWC finner du nedenfor.

Det grønne skiftet skjer nå

Majken Hauknes SBH naeringslivslunsj


Markedssjef Majken Hauknes i Sparebank 1 Helgeland fortalte om bankens bærekraftsarbeid under næringslivslunsjen. Foto: Sparebank 1 Helgeland / Susann Sivertsen

Både banken og PWC understrekte at åpenhetsloven, taksonomien fra EU og rapporteringskrav vil påvirke hele næringslivet, også små og mellomstore bedrifter. Det er derfor viktig å forberede seg på hvordan din bedrift kan jobbe systematisk med bærekraft, og ikke minst kunne dokumentere og rapportere på hva dere gjør.

Er du usikker på hva «taksonomi» betyr, vet du ikke helt hva en vesentlighetsanalyse er? Nå er tiden for å øke din bedrift sin kompetanse på bærekraft.

Løypemeldingen til PWC viser at det er behov for å formalisere bærekraftsarbeidet i næringslivet, og prioritere ressurser til det. I nær fremtid vil bærekraft bety konkurransekraft – her er det mange muligheter.

PWC gjennomfører sin bærekraftsundersøkelse i samarbeid med næringsforeninger rundt om i landet. I år er første gangen Ranaregionen Næringsforening er med, og vi takker alle medlemsbedriftene som har tatt seg tid til å svare på den!

Cave Music: en historisk grottekonsert

Til slutt fortalte Håkon Skog Erlandsen om prosjektet «Cave Music», et samarbeid mellom Bodø 2024, Plura Valley og Smeltedigelen Musikkfestival. Målet er en grottekonsert i Plura, med hele verden som publikum!


Håkon Skog Erlandsen n


Håkon Skog Erlandsen fortalte om prosjektet "Cave Music" under næringslivslunsjen. Foto: Sparebank 1 Helgeland / Susann Sivertsen.

I presentasjonen stod det, «Creating a concert 500m inside a Cave filled with water is spectacular. Making this event available to the entire world is a Challenge. Doing it without leaving a footprint is historical.»

Det vil ikke være publikum i selve grotten, men gjennom VR-teknologi kan hele verden oppleve konserten og grottene i Plura.

Bærekraft er førende for prosjektet – konserten skal gjennomføres med naturen som scene, og uten å etterlate noen spor.

Konserten kommer til å bli gjennomført i mars 2024, og blir en fantastisk mulighet til å markedsføre regionen!

Bedrifter som er interessert i å bli med på prosjektet kan ta kontakt med Håkon Skog Erlandsen: haakonskogerlandsen@gmail.com

Presentasjoner fra Sparebank 1 Helgeland og PWC.

Her kan du lese hele rapporten fra PWC, "Løypemeldingen 2022 for Nord-Norge"

 
Næringslivslunsj
facebook

Siste nytt