torghatten
Foto: Visit Helgeland

Næringsforeningene på Helgeland: Vi må ha et trygt fødetilbud på hele Helgeland, hele året

2022-11-17
Næringsforeningene på Helgeland har sendt et åpent brev til styret i Helgelandssykehuset om sommerstengte fødeavdelinger.

 
Vi må ha et trygt fødetilbud på hele Helgeland, hele året
 
Det skal ikke oppleves som utrygt å føde på Helgeland. Når Helgelandssykehuset ønsker å utvide tiden fødeavdelingene i Sandnessjøen, Brønnøy og i Mo i Rana holder stengt, er dette dramatisk. Vi har lange avstander på Helgeland, og de gravide og deres nærmeste berøres sterkt ved økt uforutsigbarhet og lange reiseveier.
 
I regionen vår har vi fantastiske forutsetninger innenfor grønn industri, reiseliv, havbruk, og mange flere næringer. For å lykkes må vi klare å tiltrekke oss mange, nye innbyggere. Næringslivet i regionen i alle bransjer melder om rekrutteringsutfordringer. Vi har behov for flere, unge voksne på Helgeland, og vi håper at vi kan ønske mange, nye helgelendinger velkommen i årene som kommer. Da er et godt og trygt helsetilbud en viktig forutsetning som må på plass.
 
Flere kvinner har stått fram i lokalavisene våre med historier om at de ikke har rukket fram til sykehuset i tide. Sommerstengte fødeavdelinger gir usikkerhet, uro, og kan få dramatiske konsekvenser.
 
Ordførerne på Helgeland har gått sammen med et felles budskap mot å forlenge stengning av fødetilbudet til Helgelandssykehuset.
 
Næringsforeningene på Helgeland representerer store deler av næringslivet i vår region. Vi står samlet bak ordførerne sin oppfordring til styret i Helgelandssykehuset, og støtter de kvinnene som har gitt tydelig beskjed til Helseministeren og Helgelandssykehuset om at vi trenger et godt og trygt fødetilbud på Helgeland, hele året.
 
Næringsforeningene på Helgeland:
John Arne Warholm, daglig leder Brønnøy Næringsforening
Kalle Tysnes, styreleder Alstahaug Næringsforening
Bjørn Larsen, daglig leder Mosjøen Næringsforening
Ingvild Skogvold, daglig leder Ranaregionen Næringsforening
              
Samfunn
facebook

Siste nytt