Marianne Steinmo (t.v.) og Siri Jakobsen.

To visjonære ranværinger, Marianne Steinmo (t.v.) og Siri Jakobsen. Foto: Mye i media AS.

Ideen som ble unik forskningsmotor i nord

2022-08-02
Det var en gang to ranværinger som hadde en drøm om å skape et forsknings- og utviklingsmiljø landet ikke hadde sett maken til. På Mo.

I dag, ni år senere, har den drømmen blitt til Senter for industriell forretningsutvikling og har vokst seg til å bli en utviklings- og innovasjonsmotor for industrien i nord.

De to drømmerne og innovatørene heter Marianne Steinmo og Siri Jakobsen. De sto i spissen for å etablere et nytt forskningssenter ved Nord universitet i Mo i Rana, og er i dag henholdsvis professor og førsteamanuensis ved senteret de har skapt.

– Vi ser på oss selv som gründere i vitenskapelig sammenheng og er veldig stolte over det vi har fått til, sier Steinmo.

Tålmodig og systematisk arbeid over år
Slik har Senter for industriell forretningsutvikling vokst frem: Det startet med én professor og fire stipendiater da snorklippinga fant sted i 2013. I dag er de et nasjonalt anerkjent forskningssenter, og de 17 medarbeiderne har solid bredde og kompetanse om det som inngår i senterets visjon. Det er å være ledende i Norge på forskning og undervisning i skjæringspunktet industri, forretningsutvikling og innovasjon.

– Alt vi gjør skjer i tett samarbeid og dialog med næringslivet, noe det har gjort fra dag én, sier Steinmo.

Derfor har de også både en havbruksmentor og en industrimentor med i teamet. Daglig leder Alf-Gøran Knutsen i Kvarøy fiskeoppdrett er havbruksmentoren som ikke nølte med å si ja, da han ble spurt

– SIF sin tette relasjon til næringene er viktig for Helgeland som helhet. Vi i havbruksnæringen er veldig åpne innad i vår næring, men er for navlebeskuende og ikke flink nok til å se til andre næringer og finne samarbeid med dem. Her har vi mye å hente, og for oss er dette en gylden mulighet til å få innblikk i en annen industri, sier Knutsen i en artikkel Nord universitet skriver om SIF.

I tillegg til å være mentor for fagmiljøet som bidrar med viktige innspill i prosjekter, gjesteforeleser han overfor studentene.
 
Mo Industripark er med som industrimentor. SIF samarbeider også tett med innovative teknologibedrifter i Norge, og ledende norske og internasjonale forskningsmiljø. NTNU og Nordlandsforskning er eksempler på det siste.

Millionstøtte til forskning
Nettopp hvor anerkjent SIF har blitt som forsknings- og utviklingsarena, er tildelingen på 28 millioner kroner fra Forskningsrådet en solid merkelapp på. Pengene er øremerket et kompetanse- og samarbeidsprosjekt hvor det skal forskes på
grønn innovasjon i industrien.

Milepæl for milepæl, har Senter for Industriell forretningsutvikling vokst frem. Og i vår ble nok en milepæl forsert, da Marianne Steinmo gjennomførte den første professorinnlesning ved Campus Helgeland. Den kalte hun «Utvikling av et forskningsmiljø i periferien – en håpløs idé? Med Senter for industriell forretningsutvikling på plass og vel etablert, må en kunne slå fast at ideen og drømmen var langt fra håpløs.

FAKTA OM SIF
  • SIF skal bidra til et robust og konkurransedyktig norsk næringsliv ved å gjennomføre praksisrelevante forsknings- og innovasjonsprosjekter.
  • Senteret har særlig fokus på undervisning, forsknings- og innovasjonsprosjekter som er relevant for norsk næringsliv generelt, og Nordland spesielt.
  • SIF er et forskningssenter ved Handelshøgskolen (HHN), Nord universitet. Senteret har sin kjernevirksomhet ved HHN, Campus Helgeland.
  • SIF bidrar til å styrke universitetets og HHNs næringslivsinteraksjon gjennom kunnskap og relasjoner til næringslivet på Helgeland.
  • Visjon: «Ledende i Norge på forskning og undervisning i skjæringspunktet industri, innovasjon og forretningsutvikling»​
Mono
facebook

Siste nytt