Majken Bjørkan
Foto: Mye i media AS.

Forsker for å bevare kysten i hele verden fra Rana

2022-09-26
Fra Mo i Rana leder Maiken Bjørkan et enormt EU-prosjekt som kan komme kystsamfunn i hele verden til gode.
Prosjektet har fått navn EmpowerUS og er et av de største prosjektene i Nordlandsforskning sin historie.

– EmpowerUs handler om å gjøre kystsamfunn i stand til å takle endringene som kommer, forteller Maiken Bjørkan, forsker 1 ved Nordlandsforsknings avdeling i Mo i Rana.

Bevaring av «den blå økonomien»
Endringene prosjektet skal ta for seg er blant annet utfordringene med tilgang på energi, forurensning, og demografiske endringer som preger mange kystsamfunn på ulike måter.   Dette er bare noen av faktorene som påvirker «den blå økonomien».

– Prosjektet har en bred inngang og vil se på sektorer som fiskeri, oppdrett og reiseliv.

Alle er vi helt avhengige av havets ressurser – uavhengig av hvor vi bor i verden – og da gjelder det å utruste kystsamfunnene slik at de kan fortsette å være bærekraftige.

– Vi er opptatte av å få til rettferdig, inkluderende og bærekraftige kystsamfunn, og det er visjonen vår. Vi må sørge for at kystsamfunnene også får verktøyene til å bli med på det grønne skiftet, og kan møte utfordringer som klimaendringer og trusler mot biologisk mangfold på egne premisser.

EmpowerUS bygger rundt FNs 17 bærekraftsmål og fokuserer på alle tre bærekraftspillarene: sosiale, økonomisk og økologisk bærekraft.

– Prosjektet har sterkt fokus på å få med alle. Vi er blant annet opptatt av kjønns- og urfolksperspektiv.

En annen viktig tilnærming vi har er det som kan kalles «naturtilknytning».

– Det handler om både å bruke og verne naturen. Og dette er en av de viktige grunnene til at det er bra at prosjektet ledes fra et distrikts-institutt. Vi kjenner selv forbindelsen til naturen og hvor viktig den er for «det gode liv», samtidig som vi forstår at vi avhenger av arbeidsplasser for å bo i distriktene, sier Bjørkan.

Kystlaboratorium
For å få et godt og representativt bilde over utfordringene til kystsamfunn, etableres det et kystlaboratorium for endring i seks sentrale kystregioner i Europa. I Norge etableres det på Helgelandskysten og Kunnskapsparken Helgeland blir sentrale i driften av kystlaben. Bjørkan understreker at deres ekspertise innen blant annet verdiskapning på Helgeland er uvurderlig, og hun gleder seg til et felles prosjekt over tre år.

– Vi skal utvikle verktøy og metoder i samarbeid med de som faktisk bor i disse samfunnene, sier en stolt Bjørkan.  

– Jeg tror ikke det finnes ei, universell løsning. Den vil variere fra ulike samfunn. Vi ønsker å utvikle en felles verktøykiste sammen med kystlaboratoriene som de ulike samfunnene selv kan bruke og videreutvikle etter behov. Og kanskje aller viktigst: innbyggerne skal selv lære å bruke disse og ikke være avhengig av forskerne. Det er nettopp det som er «empowerment».  

Drømmeprosjektet
Det er Bjørkan og Nordlandsforskning som koordinerer EmpowerUs, men Bjørkan understreker at det er mange som har bidratt i prosessen. Prosjektet består av 16 europeiske partnere som sammen har designet prosjektet.

Bjørkan ble headhuntet til å lede søknadsprosessen.

– Dette er et tema jeg har brent for siden jeg begynte å studere. Både mastergraden og doktorgraden min har fokus på bærekraftige kystsamfunn. Ja, egentlig alt jeg har gjort siden PhDen også. For meg er EmpowerUS drømmeprosjektet. Og det skal ledes her fra Helgeland! sier en entusiastisk og stolt prosjektleder.

Flere ansatte
Foreløpig er Bjørkan eneste ansatte i Mo Rana, men rett over sommeren kommer to til kollegaer. Prosjektet er nemlig så stort at Nordlandsforskning må ansette flere folk. Med en ramme på 60 millioner kroner over tre år, er nemlig EU-prosjektet EmpowerUs en gigant i samfunnsvitenskapelig sammenheng.

Til høsten kan koordinatoren og kollegaene hennes for alvor brette opp ermene og ta fatt på selve prosjektet, som har en varighet på tre år.
Medlemsprofiler
facebook

Siste nytt