marit

Seniorrådgiver Torstein Bergene og daglig leder Marit Øvermo

Din garantist for kvalitet i HR- og HMS-arbeidet

2023-03-06
Din Personalpartner sørger for kvalitet i alle ledd som har med arbeidsmiljøet ditt å gjøre. Nå utvider de med enda en rådgiver, for å kunne tilby flere sin ekspertise. 

Din Personalpartner kan være din bedrifts personal- og HMS-avdeling på timesbasis.  

 

– I mange små og mellomstore bedrifter er det ikke behov for egen HR- eller HMS-avdeling, selv om dette er fagområder alle virksomheter må forholde seg til.  

Dette er tjenester man gjerne trenger i en oppstartsfase, i prosjekter eller i forbindelse med omstilling, forklarer eier og daglig leder Marit Øvermo. 

 

Din Personalpartner er fleksibel og kan leies inn for kortere eller lengre perioder, på fast basis eller til og med akutt. De leverer til både privat og offentlig sektor. 

 

– Dermed har dere tilgang på HR- og HMS-kompetanse i det omfanget som er riktig for dere, sier Øvermo. 

 

I den andre enden får bedriften din mer lønnsomhet og høyere kvalitet – som igjen er med å øke bedriftens attraksjonskraft både for kunde og nye medarbeidere. 

 

Din Personalpartner tilbyr både rådgivende og utøvende bistand.  
De har også kompetanse innenfor arbeidsrett og tilgang til juridisk bistand ved behov.  

 

Revisjon av bemanningsbedrifter/bemanningsbyrå 

– Tjenesten «Revidert Arbeidsgiver» er et kvalitetsstempel for bemanningsbedrifter og også noe vi tilbyr. Gjennom ordningen får bedrifter dokumentert sin kvalitet som arbeidsgiver gjennom ekstern revisjon av rutiner og praksis, forteller Øvermo.  

 

Områder som kontrolleres er ansettelseskontrakter, vurdering av risikoforhold hos innleier, HMS, arbeidstid, lønn og sykepenger. 

 

Ny rådgiver og partner 

Etter å ha drevet rådgivningsselskapet alene i seks år, utvider nå Marit Øvermo med å ansette Torstein Bergene som partner og rådgiver i Din Personalpartner. Bergene kommer fra stillingen som HR- og organisasjonssjef i Rana kommune. 

 

– Vi har jobbet sammen tidligere i større rådgivningsmiljø og jeg kjenner hans kvaliteter, sier Øvermo.  

 

Begge har også ledererfaring. 

 

– Vi har nokså lik bakgrunn og kompetanse, samtidig som vi kan utfylle og utfordre hverandre, sier Bergene og utdyper: 

 

– I tillegg til at jeg kjenner Marit og hennes kvalifikasjoner, valgte jeg å gå til Din Personalpartner for å kunne jobbe både mot det offentlige og det private markedet. Vi har noe å tilby som jeg ønsker å være med på å utvikle videre, sier Bergene. 

Green “faktaboks”: 
 

Vi leverer følgende tjenester:  

 • Spisskompetanse innen HR, HMS, kvalitet og omstillingsprosesser. 

 • Rekruttering 

 • Omstilling/nedbemanning 

 • Internkontroll  

 • Risikoanalyse 
 • Kvalitetsrevisjon 
 • Varsling/Granskningsledelse 

 • Prosjektledelse 

 • Management for hire  

 • Konflikthåndtering  
 • Kurs 
Mono
facebook

Siste nytt