Polar Kraft
Tommy Myrland og Hilde Elisabeth Dypaune. Foto: Mye i Media.

– Det er en positiv «drive» her

2022-11-23
Det nordnorske kraftselskapet Polar Kraft ønsket å etablere seg på Mo for å ta del i den positive utviklingen som skjer her. 

– Vi merker at det er en positiv «drive» i næringsmiljøet her og ønsker å ta del i dette, sier salgssjef Frank Sundermeier og legger til: 

 

– Vi er kommet godt i gang og nærmer oss 100 GWh volum på Helgeland. Det mest positive er nok måten vi er blitt tatt imot på. 

 

Polar Kraft er et selskap som i hovedsak selger strøm. I tillegg selger de elbilladere og varmepumper. Kundene er både private og bedrifter. 

 

– Vi er nordnorske og ønsker å være med på å sikre verdier i nord, samtidig som vi er med på samfunnsbygging der hvor vi er lokalisert. I tillegg er vi med på mye av det grønne skiftet, hvor formålet er å tilpasse seg for mer effektiv energibruk basert på fornybare kilder. Vi ser at kombinasjonen sol og batteri er et hett tema for tiden, sier Sundermeier. 

 

85.000 kunder 

Polar Kraft har kontorer i Bodø, Fauske, Svolvær, Sortland, Myre, Harstad, Ballangen og Narvik. Fra neste år har de også kontorer på Andøy og Hadsel i Vesterålen. Når kontorene i Vesterålen er på plass, har de nærmere 85.000 kunder i Norge.  

 

– Cirka 15.000 av disse er sør for Trondheim. Det er herlig når for eksempel Usbl i Oslo, Norges nest største boligbyggelag, kjøper strøm fra Polar Kraft og sender pengene nordover. Det er for ofte at det motsatte skjer, ved at filialer av selskaper etablerer seg i nord med eierskap fra sør, sier Sundermeier. 

 

Etablering på Helgeland har vært et ønske fra administrasjon og eiere i lang tid, forteller han. 

 

– Vi tror Nord-Norge vil få en «ny vår» med mulighetene for ny og kraftkrevende næring i vår region. Etableringen på Mo er også et ønske om at Polar Kraft skal være til stede i de største nordnorske byene, og tilby konkurransedyktige produkter og tjenester samtidig som vi tar del i rollen som samfunnsbygger. 

 

Gleder seg til fortsettelsen 

Polar Kraft jobber nå med å ansette noen på sitt nye kontor på Mo.  

 

– Fra starten av skal vi ha én ansatt. Så fortsetter vi med å etablere forretningsforbindelser og skaper tillit til kundene, både privatkunder og bedriftskunder. Det er en del aktører som fortsatt har en salgsstrategi som ikke er like positiv, og vi ønsker sammen med godt etablerte konkurrenter i Nord-Norge å være et godt og langsiktig valg, sier salgssjefen.  

 

– Hvorfor meldte dere dere inn i RNF og hva forventer dere å få ut av medlemskapet? 

– Vårt medlemskap er ment som en støtte til det arbeidet foreningen gjør på vegne av næringslivet i regionen. I tillegg vil dette gi oss nettverk og bedre innsikt i en ny region. Vi håper også vi kan være med på å bygge flere broer mellom de ulike byene i Nord-Norge, ved at vi er etablert i store deler av landsdelen. Vi gleder oss til fortsettelsen, sier salgssjef Frank Sundermeier i Polar Kraft

Medlemsprofiler
facebook

Siste nytt