miras
Miras Elektro har eksistert like lenge som Jernverket i Mo i Rana. Men selv om det er en bedrift med lange tradisjoner er Emilie Linea Andersen og Terje Røli stolt over å ha et ungt arbeidsmiljø.
 

De er én av kun to bedrifter i Rana som har lov til å gjøre det de gjør: – Vi ser store muligheter i regionen

2024-04-26
– Miras Elektro har på mange måter eksistert siden Jernverket ble bygd. Vi er i de samme lokalene og driver med mye av det samme som vi gjorde da, forteller daglig leder, Terje Røli.
Miras Elektro har eksistert siden 1955, da driften startet på A/S Norsk Jernverk. Selv om de opp gjennom årene har hatt litt forskjellige navn på ryggen, gjør de den samme jobben og holder fortsatt til i de samme lokalene som den gang.
Det de jobber med er i stor grad vedlikehold og installasjon av elektrotekniske anlegg for industrien. De driver med lavspentinstallasjoner på industri- og næringsbygg, dels private også, og el-kontroll i næringsbygg og landbruk, som er strengt regulert. Og så jobber de med høyspentarbeid, som transformatorer, og reparasjoner av elektromotorer.
De er en av få bedrifter som har lov til å jobbe med høyspent.
– Det er kun én til bedrift i Rana som kan holde på med det, sier Røli.
Han forteller at høyspentmiljø kommer til å være veldig aktuelt i tiden fremover.
– Spesielt på energisiden. Der er det mye som skjer. Og da skal vi være der. Der kommer vi til å bruke de nærmeste årene på å bygge oss opp.

Flere kvinner i bedriften
Miras Elektro har de siste årene ansatt en del nye folk, og teller i dag 18 ansatte. Røli forteller at de har bygd et veldig godt arbeidsmiljø. Det sier driftsleder Emilie Linea Andersen seg enig i. Det var en tilfeldighet at hun kom inn i industrien. Etter endt bachelor ønsket hun seg mer praktisk erfaring. Hun leste om Miras Elektro og syntes industrien hørtes spennende ut, og fikk seg lærlingeplass her.
Foreløpig er hun eneste kvinne i bedriften, men snart får hun selskap av én til.
– Det er viktig at vi har både kvinner og menn i bedriften, mener daglig leder.
Han er stolt over at de har et relativt ungt arbeidsmiljø, at alle ønsker å utdanne seg mer med flere fagbrev, og at de har lavt sykefravær i bedriften.
De fleste kundene deres er andre bedrifter i Mo Industripark, og så har de noen kunder utenfor og i andre byer.
– Vi ser store muligheter i regionen rundt oss, med ting som er på planleggingsstadiet.
2023 var et godt år. Nå er ting litt mer på hold, men de ser at fremover er det mye spennende som skjer.
Når det kommer til hva de jobber med for tiden er Røli hemmelighetsfull.
– Det er ikke alt vi kan snakke om, smiler han.
Fokuset fremover er å styrke bedriften enda mer i forhold til motorreparasjoner, og å tilknytte seg leverandører i større grad.
– Vi skal ha mindre leverandører, men ha de tettere til oss.
De bruker lokale leverandører så langt det går.
– Prinsippet mitt er at skal vi handle hos noen, så skal de ha ansatte lokalt her. Det gjenspeiler alt vi gjør. Men det er ikke alltid det lar seg gjøre.
Nylig byttet Miras Elektro grossist. Da var et av kriteriene at de hadde ansatte her.

Stå samlet
Røli startet selv i stillingen som daglig leder i januar i fjor, og Andersen i oktober året før.
– Det har vært noen nye tanker rundt hva vi skal gjøre, viktigheten av å være synlig og å ha et godt renommé. Og da er det viktig å være en del av en forening hvor vi kan møte likesinnede, sier Røli.
Derfor valgte de å melde seg inn i Ranaregionen Næringsforening.
Selv om det er mange konkurrenter i foreningen også, mener de det er viktig å stå samlet i næringsforeningen.
 
Medlemsprofiler
facebook

Siste nytt