Awati

Fra venstre: Marius Moe, ansvarlig for teknologi og utvikling, daglig leder John Alfred Harrang og ansvarlig for salg og kommunikasjon, Tommy Bjørkås. Foto: Mye i media AS.

Bidrar til å styrke næringslivet på nett

2022-05-04
Awati er resultatet av at to tidligere kollegaer gikk sammen om å skape en bedrift som skulle sikre at flere penger fra netthandel havnet lokalt.
Høsten 2021 lanserte John Harrang, Tommy Bjørkås og Marius Moe bedriften Awati. De er klare til å tilby lokale og regionale nettsider og nettbutikkløsninger. De tre forteller at de har fått en god mottakelse etter oppstarten. Siden oppstarten har det vært en jevn økning av kunder, og de ser frem til å kunne hjelpe enda flere fremover.

– Den daglige driften består av å følge opp eksisterende kunder, noe som er svært viktig for oss. En del av arbeidet vårt er å sørge for jevnlige oppdateringer og sikkerhetskontroll av våre kunders nettsider og nettbutikker. Vi kontrollerer og sjekker kontinuerlig våre servere, og holder dem oppdatert og sørger for at våre sikkerhetssystemer er optimalisert, slik at våre kunder ikke får problemer med sine nettsider, nettbutikker eller e-post kontoer.

Awati bygger nettsidene eller nettbutikken i samarbeid direkte med kunden.

– Sammen med våre samarbeidspartnere tilbyr vi webdesign og utforming av logo for kunder som ønsker det lille ekstra og en skreddersydd løsning for sitt firma. Hos oss får du det meste du trenger av nettløsninger til din bedrift, forteller de.

Ønsker å bidra i fellesskapet

– 2022 er året hvor Awati skal etablere seg som den beste lokale og regionale leverandøren av webbaserte tjenester, og de skal etablere seg i regionen som leverandør av kassasystemer, forteller de.

Awati har vært opptatt å holde seg oppdatert på det som skjer i regionen, og sett på mulighetene for å lære fra de mange dyktige bedriftene som finnes her.

– Vi ønsker å være tilknyttet næringslivet i regionen og så på Ranaregionen Næringsforening som en flott arena. Regionen har utrolig mange dyktige bedrifter som drifter godt. Det er spennende tider for regionen med mange store spennende prosjekt. Vi ønsker å bidra i felleskapet med vår kompetanse for å fremme vekst for lokalt og regionalt næringsliv

Viktig med lokal forankring

For Awati har det vært viktig å posisjoner seg tydelig i det lokale markedet. De har etablert samarbeid med flere aktører i markedet for å sammen kunne bli sterkere, og tilby de beste og mest helhetlige tjenestene for kunden.

-I den forbindelsen ønsker vi å nevne samarbeidsavtalen med Spiren Design. Dette samarbeidet gjør oss sammen i stand til å konkurrere med de store nasjonale aktørene. Kundene i regionen får en lokal, total leverandør innen design og utvikling på nett. Vi har meget stor tro på det videre samarbeidet og gleder oss til å utvikle oss sammen i den spennende tiden vi går inn i.

Sikkerhet og brukervennlighet er øverste prioritering

Awati har mange planer på blokken, og satser stort i hele regionen. De er opptatt av å skape gode og brukervennlige totalløsninger for sine kunder. Sikkerhetsløsningene har også fått et stort fokus i deres virke, og dette er noe de har spesialisert seg innenfor.

– Vi ønsker å tilby løsninger som dekker behovet til de aktørene som opererer i regionen. Vi har for eksempel snart klar enreservasjonsløsning for reiselivsbransjen som vi gleder oss veldig til å presentere for bransjen. Vi ser også at det er et økt press fra forbrukere om å ha et digitalt alternativ til den fysiske butikkopplevelsen, og i overgangen til nettbutikk vil det være helt essensielt å kunne tilby en brukervennlig og trygg kassasystemløsning. Våre servere står i Norge, og vi tilbyr optimal fart og kvalitet gjennom serverløsningene våre.
 
Medlemsprofiler
facebook

Siste nytt