Markering av Aasta Hanseen-prosjektet

2014-01-28

Helgeland har mer i vente av ringvirkninger av olje- og gassforekomstene i Norskehavet


Torsdag 13. februar inviterte Statoil og RU til miniseminar om Aasta Hansteen. I tillegg fikk vi innblikk i hvordan Subsea 7, Wasco og Momek jobber for å få til ringvirkninger for Helgeland og Nord-Norge.

Her kan du lese hva Rana Blad skriver.
facebook

Siste nytt