Klarsignal for ny stor flyplass

Henrik Johansen (t.v.) i Polarsirkelen Lufthavnutvikling og Reidar Ryssdal i Rana Utviklingsselskap på plass ved det som skal bli ny lufthavn på Hauan. En stor flyplass vil legge til rette for vekst i næringslivet.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) gir klarsignal for at PLU kan lyse ut anbudskonkurransen for bygging av Polarsirkelen lufthavn i Rana kommune.


Publisert 05.02.2019


Gratulerer! En gledens dag for daglig leder Henrik Johansen i Polarsirkelen lufthavnutvikling, kommune, næringsliv og innbyggere. Det har vært lagt ned et kjempearbeid, som man nå kan gå videre med.

Polarsirkelen lufthavnutvikling og Rana kommune gikk i fjor ut og sa at de ønsker å bruke 15 millioner på en anbudet. En storflyplass er anslått å koste 2,1 milliarder kroner, og regjeringen har i Nasjonal transportplan (NTP) planlagt å bidra med 1,5 milliarder av disse. PLU håper det skal bli billigere, men vil ikke spekulerer i dette nå. Det viktigste er å komme seg ut i markedet og få en pris.  Deretter må det diskuteres vedrørende forskuttering og gjennomføringsavtale med staten.

Vi har forventet at dette skulle komme og derfor har vi langt på vei gjort klart et konkurransegrunnlag, sier daglig leder Henrik Johansen til NRK.

PLU og lokale myndigheter er innforstått med at dette kan gjøres på egen regning og risiko samt at det fortsatt ligger fast at den statlige delen av finansieringen ligger inne i den andre perioden i Nasjonal Transportplan (NTP). Dette kommer fram i ei pressemelding fra Transport og kommunikasjonsfraksjonene i H, Frp, V og KrF.