Invitasjon til generalforsamling

2014-03-12

Velkommen til ordinær generalforsamling i Rana Næringsforening


onsdag 26. mars kl 11-12 Meyergården, sal 2

Her følger innkallingen som pdf.

Møtet avsluttes med lunsj.

Dagsorden

  1. Åpning med godkjenning av innkalling og saksliste

  2. Konstituering med valg av møteleder, referent og 2 protokollunderskrivere

  3. Styret forslag til årsberetning

  4. Årsregnskap 2013

  5. Revisors beretning

  6. Strategi- og handlingsplan 2014

  7. Styrehonorar

  8. Saker til behandling/forslag til vedtektsendring

  9. Valgkomiteens forslag


Her følger Årsrapport 2013 inkludert styrets forslag til årsberetning og strategiplan.

Her følger årsregnskap 2013revisors beretning og oppdaterte vedtekter.

Det øvrige, punkt 7-9, legges fram på generalforsamlingen.

Vel møtt!

Toril Valla
styreleder i Rana Næringsforening
facebook

Siste nytt