Hva mener politikerne om byutvikling?

 

På en benk med våre folkevalgte


Kommentar Trine 29.08.19


En rykende, varm kopp kaffe med croissant på en av byens kafeer. En herlig time til frisøren. Eller bare det å se utover en blikkstille fjord.

Byen vår byr på så mangt. Den kan være levende og spennende året rundt. Et regionsenter som gir flere lyst til å bo og jobbe her, og besøke oss.

Men, hva slags samfunn ønsker vi å være? Hvilke ambisjoner har vi, og hvordan skal byen vår bygges, selges og vedlikeholdes? I disse valgkamptider kan det være grunn til å reflektere og stille noen spørsmål.

Mo i Rana angår oss. Vi eier byen i fellesskap og utvikler den sammen. Den er senter for samferdsel, servicefunksjoner, fritidsaktiviteterog arbeidsplasser.

Kommunen er en sentral aktør, som sammen med en rekke engasjerte aktører, er med på å gjøre sentrum levende. Vi har private utbyggere, grunneiere, kulturliv, handel, kompetansemiljø, universiteter, offentlige etater, og innbyggere som bryr seg. Viktige stemmer som mener at byen vår er innovativ og mangfoldig, eller som brenner for å skape en enda bedre by.

Det er lett å forstå at politikerne er opptatt av de viktige velferdstjenestene og store prosjekter; skole, helse og flyplass. Det kan gjøre at byutvikling kommer i skyggen.

Hva mener egentlig partiene om stortingsmeldingen om bærekraftige byer og sterke distrikter, Nordland fylkeskommunes by- og regionsenterpolitikk og Rana kommunes satsing på levende sentrum? Det skulle jeg gjerne visst mer om.

Velferdssamfunnet møter utfordringer som offentlig sektor ikke kan løse alene. Politikere, næringsliv og offentlig forvaltning må gå foran. Vi må koble oss på og hente kunnskap fra de som bruker byen og vet hvor skoen trykker.

Det starter med å snakke sammen. Derfor ønsker jeg gode samtaler med våre folkevalgte, og andre, for å diskutere spenstige visjoner som bygger byen for framtiden. Vi møtes på en benk i gågata.

Jeg tror alle partiene ønsker en aktiv politikk for et levende sentrum og en helhetlig byutvikling. Kommuneadministrasjonen og næringslivet trenger politisk drahjelp. Det er ikke heldig at det jobbes fra sak til sak, uten en sammenhengende koordinering av arealbruk og byutvikling. Det kan bidra til at offentlig og privat sektor velger å lokalisere sine institusjoner utenfor bykjernen, og det blir lagt mindre vekt på folkeliv og byfunksjoner.

Kommunestyret har tatt til orde for et felles offentlig-privat samarbeid innen sentrum-/byutvikling. For hvordan kan vi bli en grønn og framtidsrettet industrihovedstad, om vi ikke samtidig har like høye ambisjoner om byutvikling?

Politikerne våre har et stort ansvar og er viktige for oss som bor og virker her. Tusen takk for at dere stiller opp.

Godt valg!