Framtidens transport

2016-10-18
Mo i Rana har en strategisk plassering og rolle i utviklingen av europeiske transportveier.
toraneskaia_mm-1

Framtidens transport


I den ferske utgaven av Mono kan du lese at Mo i Rana er et viktig knutepunkt, og med flere spennende prosjekter på gang og myndigheter som legger til rette kan byen bli enda viktigere for transport mellom Europa og andre kontinenter. 


Publisert 18.10.2016
"Vi kan ikke se den grense under vann” sa Harald Heide-Steen jr. i den legendariske sketsjen om den russiske ubåtkapteinen som hadde forvillet seg inn Oslofjorden. Mathias Lindström mener vi heller ikke må se grensene på land – vi må samarbeide over grensene når morgendagens transportløsninger skal skapes.Mo i Rana er en av våre viktigste samarbeidspartnere med nærmeste dype, isfrie havn. Skal vi øke våre transportstrømmer gjennom Nordøstpassasjen og til og fra Nord-Amerika, så ligger Mo i Rana veldig strategisk plassert.


direktør i Kvarkenrådet, Mathias LindströmTransportstrømmene stopper ikke ved landegrensene eller engang ved Europas grenser. Det gjør at vi må tenke annerledes også i nasjonal planlegging. Hvordan ser det ut over grensa? Vi må øke bevisstheten og se grenseoverskridende når vi planlegger. Vi må se inn i framtiden – hvordan kommer transporten til å være? sier Lindström, som i tillegg til å være direktør i Kvarkenrådet er prosjektleder for Midway Alignment-prosjektet.


Midway Alignment of the Bothnian Corridor er et EU-prosjekt som skal skape et sikkert, økonomisk og miljøvennlig transportsystem for gods og passasjerer som ferdes gjennom den botniske korridor og langs E12. Ny teknologi og innovative materialer muliggjør en lett, sterk, energieffektiv ferge som kan drives med miljøvennlig drivstoff.


– Mo i Rana har en utrolig viktig rolle i utviklingen av nordre del av Europa, og vi jobber i mange ulike prosjekter der Rana er knutepunktet. Mo i Rana er en framtidshavn. Skal vi øke våre transportstrømmer gjennom Nordøstpassasjen og til og fra Nord-Amerika, så ligger Mo i Rana veldig strategisk plassert.


Utvikling i god tid


Direktøren i Kvarkenrådet viser til at Kina har uttalt at de innen 2020 skal ha økt transporten via Nordøstpassasjen opp til 20 prosent av landets containertrafikk. Bruken av den nordlige sjøruten mellom Europa og Asia har økt de siste årene. Passasjen er islagt nesten hele året, men isen har trukket seg mer og mer tilbake om sommeren.


– Vi må utvikle havnene og transportveiene i god tid. Hva kommer først – høna eller egget? Vi må forberede oss på klimaforandringene som kommer og åpner opp Nordøstpassasjen. Da er alle havner i Nord-Norge som kan ta mot så store fartøy viktige, sier Lindström.


Han peker på at Mo i Rana også kan bli en viktig importhavn for gods som skal de delene av Russland som ligger nær Finland, slik som St. Petersburg-regionen.


Nevner alltid Mo i Rana


Med TEN-T-statusen for E12 og Mo i Rana havn havnet Rana på det europeiske transportkartet.


– EU utvikler transport med utgangspunktet i disse kartene, og da ligger Mo i Rana absolutt rett til. I Kvarkenregionen anser vi Mo i Rana som en av våre viktigste samarbeidspartnere, sier Lindström, og sier vi må stå sammen og gjøre oss hørt både nasjonalt og i Europa.


– Når vi snakker om E12 og kobling til isfrie havner i europeiske sammenhenger, nevnes Mo i Rana automatisk i alle møter.KVARKENREGIONEN


Den smaleste delen av Botnviken kalles Kvarken. Avstanden fra kyst til kyst er drøyt 80 kilometer, og mellom de ytterste svenske og finske øyene kun 25 kilometer. Kvarkenregionen utgjøres av Österbotten, Södra Ôsterbotten og Mellersta Österbotten i Finland, og Västerbottens län og Örnsköldsvik kommun i Sverige. I den finske delen av regionen er det rundt 450.000 innbyggere, mens det er 310.000 på svensk side. Kvarkenrådet er et grenseregionalt samarbeidsforum i Kvarkenregionen. Rådet er et av Nordiske ministerråds offisielle grenseregionale samarbeidsorganer.


TEN-T


Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) er et enkelt, multimodalt nettverk som integrerer land-, sjø- og lufttransport over hele EU. Målet er å minske gapet mellom medlemsstatenes transportnettverk, fjerne flaskehalser som hindrer det frie markedet i å fungere og overkomme tekniske hindringer. Varer og mennesker skal raskt og enkelt kunne transporteres mellom medlemsstatene. Og fremme bærekraftig transport under best mulige miljø- og samfunnsmessige forhold.

facebook

Siste nytt