Etablerer bliLYST-prosjekt

2015-02-19
BliLYST skal bistå bedrifters utenlandske ansatte i møte med en ny landsdel og arbeidshverdag

morbarn


BliLYST skal bistå bedrifters utenlandske ansatte i møte med en ny landsdel og arbeidshverdag


 

Alle skal føle seg velkommen og inkludert. Det er tanken bak BliLYST HELGELAND, som ble presentert på næringslivslunsjen torsdag 19. februar.


Demografiske utviklingstrekk og ambisjoner om vekst i regionen gjør jobben med å rekruttere kompetent arbeidskraft utenfra viktig framover, ref. til Rana kommunes strategiske næringsplan. Men vi har også en jobb å gjøre for at våre nye arbeidstakere skal føle seg som en del av samfunnet og velge å etablere seg her.

- Vi er avhengig av økt tilflytting for å ivareta framtidige arbeidsoppgaver og utvikle et konkurransedyktig næringsliv. Dette er også drivkraften bak det nye blilyst-prosjektet, i følge Maiken Bjørkan i RU og Trine Rimer i næringsforeningen.

Prosjektet ble lansert på næringslivslunsjen torsdag 19. februar og er helt i startfasen, men hensikten er klar; bistå bedrifters utenlandsk ansatte med hverdagslige problemstillinger slik at de trives og ønsker å bli her på Helgeland.

Søker flink prosjektleder
Det gjøres mye bra for å rekruttere og integrere nye arbeidstakere, ref. til Rapport 2012 Systemutvikling for integrering av arbeidsinnvandrere utarbeidet av NHO Finnmark i samarbeid med NHO Troms og NHO Nordland, med Bedriftskompetanse og Kunnskapsparken Helgeland som prosjektledere. Denne rapporten og andre analyser viser at vi må fortsette den gode jobben som er påbegynt og kontinuerlig jobbe for å støtte opp om vekst og næringsutvikling i regionen.Trivsel og sosiale nettverk er vesentlig for nye arbeidstakere, men også praktiske ting som boforhold og arbeid for to er aktuelle tema for blilyst-prosjektet. Tanken til næringsforeningen er å starte med noen utvalgte oppgaver. Det første som må på plass er en flink prosjektleder i 30 prosent stilling, som kan utvikle innholdet og etablere ei arbeidsgruppe. Kanskje en jobb for deg? Frist for å melde sin interesse er 10. mars. Her er link til den ledige prosjektstillingen.

Om BliLYST Helgeland 
Prosjektet er et initiativ fra Rana Utviklingsselskap og Ranaregionen Næringsforening etter at de i fjor ble utfordret av Nordland fylkeskommune på hvordan utenlandske arbeidstakere blir ønsket velkommen og hvilke langsiktige strategier kommunen og næringsliv har på området. Utfordringen ble til en søknad til Nordland fylkeskommune høsten 2014. I forrige uke fikk vi beskjed om at søknaden er innvilget. I mellomtiden har Mo Industripark og Rana kommune sluttet seg til prosjektet. Er det flere som vil være med, ikke nøl med å ta kontakt for mer informasjon. Bred involvering er avgjørende for å lykkes.

Kontaktpersoner

Maiken Bjørkan i RU tlf. 930 88 577 eller Trine Rimer i RNF tlf 911 64 500.

Eller send epost!
facebook

Siste nytt