En styrke for ethvert styre

«Er du god nok, er du gammel nok». Styreleder Stein Andre Herigstad-Olsen i Sparebank1 Helgelandlåner et sitat fra fotballen når han svarer på hvorfor styrer bør ha personer som er under 40 eller 30 år.

– På samme måte som at et styres sammensetning skal balansere mellom kjønn og kompetanse er det åpenbare fordeler med å ha styremedlemmer i forskjellige aldersgrupper. Med ulike aldersgrupper får du frem en større bredde i diskusjonen i form av ulike perspektiver på de forskjellige sakene et styre skal behandle. Perspektivet fra et «godt voksent» og et «yngre» styremedlemmer er naturlig nok forskjellige, og det er en styrke for ethvert styre at ulike vinklinger på de enkelte saker løftes frem.

I tillegg mener han det er en gevinst for samfunn og næringsliv i at yngre mennesker kan få kompetanse på styrearbeid på et tidlig tidspunkt.

– Dette gir yngre personer en mulighet til å bygge viktig erfaring om hva styrearbeid faktisk er, og ta denne kunnskapen med seg for å kunne bidra til å utvikle et bærekraftig næringsliv.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at de fleste styrer, både AS og ASA, har en betydelig overvekt av mennesker over 40 år.

– Når det skal velges et styre er det nok slik at valgkomiteen og eiere er opptatt av å få inn tung kompetanse og erfaring. Dermed vil det søkes etter styremedlemmer med en dokumentert CV og arbeidserfaring. Da kommer yngre styremedlemmer til kort.

Herigstad-Olsen berømmer valgkomiteen i Sparebank1 Helgeland, med Øyvin Trønsdal i spissen, for å bringe inn styremedlem som Marianne Steinmo.

– Etter min oppfatning har vi et godt sammensatt og velfungerende styre, der Marianne bidrar på en forbilledlig måte. Hun er beviset på nettopp «er du god nok, er du gammel nok». Hun er et strålende styremedlem og jeg er helt sikker på at hun vil prege utviklingen av næringslivet på Helgeland i årene som kommer.