En dramatisk tid


Trines kommentar. 15.03.2020


Det forberedes på omfattende beredskapstiltak. Alt av skoler og barnehager er stengt. Arrangementer, bedrifter og servicetjenester rammes veldig raskt og hardt. Det manes om å ha ro og sikre at folks helse ivaretas. Det er det viktigste. Samtidig trenger næringslivet økonomisk krisehjelp. Mange er dypt fortvilet. Et ras av konkurser vil ikke tjene noen, derfor så viktig å stå sammen i den store dugnaden.

Betydningen av samarbeid har vært min ledestjerne i årene i næringsforeningen. Når mennesker og bedrifter, på tvers av fag og geografi, utfordrer på arbeidsform og løsninger, tror jeg vi lærer raskere – og at tillit og delingskultur kultiveres.

Nå settes vi skikkelig på prøve. Det er mange som jobber døgnet rundt for å bidra. Målet er å komme ut av dette på en god måte. Derfor må alle leddene i samfunnet fungere og maktkamper tilsidesettes.

I et historisk perspektiv er samhold et kjennetegn på suksess. Evolusjonen har utstyrt oss med en rekke gode følelser overfor andre for å kunne overleve og fungere i et større fellesskap. Det kommer innenfra.

Minner samtiig om at når samfunnsutfordringene blir komplekse og ikke føles bærekraftig, kan det moralske kompasset slå sprekker. Det er bare å se til våre ekkokamre; om vindmøllepark, flyplass og sykehusstruktur. Når egeninteresser blir førende og grov sjikane tillates i kommentarfelt og på spiserom, da blir det trøbbel. Det er ubehagelig og ødeleggende­. Ingen vinner på det.

2020 markerer inngangen til et nytt tiår hvor Norge og resten av Europa har forpliktet seg til å bli mer bærekraftig; økonomisk, miljømessig og sosialt. Vi står overfor store endringer, globaliseringen innhenter oss; enten det er teknologi, klima eller koronavirus. Situasjonen endrer seg mens dette skrives. I ei slik setting kan godt samhold bli viktigere enn noen gang. Det kan føre til dypere tverrfaglighet, kritisk tenkning og mest av alt, til et sterkere etisk kompass.

Næringsforeningen symboliserer fellesskap og samarbeid med mål om å styrke regional attraktivitet og kompetanseutvikling. Kollektive prosesser kan være skjøre, men på sitt beste bygger de relasjoner, og dermed også resultater. Med et sterkt samhold og tiltak som virker, er håpet at vi kommer ut av denne alvorlige krisen med minst mulig tap av liv, helse og arbeidsplasser. Vi vil stå til rådighet for næringsliv og samfunn som best vi kan.