Brenner for service og turisme

Stig Johansen med ny buss og nytt kontor i Mo i Rana. Foto: Mye i Media

Helgeland Transport Service med nye, moderne busser og utvidet tilbud i Mo i Rana.


Publisert 03.02.2020


– Vi har investert i en helt ny turistbuss, med alle fasiliteter, plass til 49 personer og guide, som vi vil bruke på guidekjøring og annen lokal transport, samt turoppdrag. I løpet av høsten vil vi også ha på plass en ekstra minibuss med 16 plasser som egner seg godt til guidekjøring og omvisninger, samt annen småturkjøring for mindre grupper, forteller Johansen.

MER MILJØVENNLIG

De er med i Ranaregionen Næringsforening for å se på nye muligheter for samarbeid og vekst.

– Eierskapet har utspring i Sandnessjøen, og vi er opptatt av å koble byene. Fleksibilitet og positivitet er nøkkelen. Vi har trua på framtida, men vi må selv skape et marked. Vi har god dialog med næringslivet for å dekke behovene. Det at vi er små gjør oss fleksible.

– Vi kjører til og fra alle flyavganger, alle dager i uka. Vi er rimelige enn å ta taxi, og ikke minst miljøvennlige. Her kan vi både hente og bringe hos bedriftene. Vi vet at tid er penger, og mange bedrifter taper tid i produksjonen på å kjøre gjester frem og tilbake til flyplassen. Da er det mer ressursvennlig at vi plukker dem opp hos bedriftene før den ordinære ruta starter, sier Johansen.

OPPLEVELSESTILBUD OG TURISME

De nye turistbussene har god komfort, toalett og kaffemaskin, og alle de nyeste bussene har i tillegg alkolås.

– Vi har nye modeller på bussene våre og opptatt av høy kvalitet. I dag vil jeg påstå at det er bedre å kjøre buss enn tog.

Det Johansen brenner mest for er å utvikle turismetilbudet i regionen.

– Jeg er opptatt av at tilbudet til turistene må være etablert før turistene kommer. Dette er det ikke bare næringen som må gjøre, men et samspill mellom næring, kommune og destinasjon. Til nå må vi vel kunne si at fra kommunalt hold er det ikke lagt vekt på å utvikle reiseliv, noe som må endres om vi skal lykkes å vinne turister til området. Næringsliv, kommune og destinasjon må jobbe godt sammen. Hurtigruta sier at helgelandskysten er verdens vakreste kyst, og vi i Helgeland Transport Service jobber med å etablere opplevelsesturer med buss, tog og båt. Skal vi utvikle regionen til en attraktiv destinasjon, så må opplevelsestilbudet være på plass.

Sjekk hjemmesiden for mer info.