Bærekraftig byutvikling Mo i Rana

Prosjektet «Bærekraftig byutvikling Mo i Rana» skal revitalisere og organisere byutviklingsarbeidet i Mo i Rana slik at det kommer innbyggere, næringsliv og samfunnsaktører i hele regionen til gode nå og i fremtiden.

Ke tenk du?

Byutvikling er noe vi får til sammen. Vi har nå en pågående spørreundersøkelse for å finne ut hva folk mener om utviklingen av Mo i Rana, og vi trenger å høre din stemme! Du kan svare på undersøkelsen her.

I sommer har vi også bemannet en medvirkningsstua på Nytorget, hvor du kan slå av en prat med prosjektleder Julie Myhre.

Riktig tid for å satse på byutvikling

«Bærekraftig byutvikling av Mo i Rana» er et to-årig prosjekt, med kommunen og næringsforening som felles prosjekteiere. Nordland Fylkeskommune har gitt tilskudd til prosjektet.

Vi blir mange flere ranværinger i årene som kommer. Vi må rigge oss for vekst, samtidig som vi skal gjøre byen mer attraktiv for dagens befolkning og de vi er avhengige av at skal etablerere seg, både mennesker og næring.Det har skjedde mye positivt med byutviklingen de siste årene, og dette er riktig tidspunkt for å sette byutvikling høyt på agendaen.

Næringsforeningens medlemmer har et sterkt engasjement for byutvikling. Vi vet at andre steder hvor de har lykkes med byutvikling så har en kritisk suksessfaktor vært et forpliktende og godt samarbeid mellom gårdeiere, eiendomsutviklere og kommune. Derfor har prosjektet blant sine hovedmål å fremme et attraktivt og forpliktende samarbeid mellom kommune, gård- og forretningseiere, eiendomsutviklere, investorer og innbyggere. I tillegg skal prosjektet tilrettelegge for aktiviteter i bykjernen. Prosjektet inngår i tillegg inngå som en del av Rana kommunes medvirkningsprosess for ny kommunedelplan for byutvikling.

Prosjektets 4 satsingsområder:

  1. Kunnskap og bærekraft
  2. Arena for samarbeid
    Kommune, næringsliv og gårdeiere utarbeider en bærekraftig samarbeidsmodell for byutvikling i Mo i Rana.
  3. Mobilisering
    Byutviklingsprosjektet bidrar til nye samarbeidsformer på tvers av samfunnssektorer og aktører, og at innbyggerne blir stolte av Mo i Rana og gode Rana-ambassadører
  4. Aktiviteter i sentrum

Har du spørsmål om prosjektet?

Ta kontakt med prosjektleder i Rana Utvikling, Julie Myhre (julie@ru.no).