Bærekraftig byutvikling i praksis

Vi inviterer til kompetansepåfyll og inspirasjon fra ulike prosjekter og fagmiljøer rundt om i landet. Møtet er en del av prosjektet Bærekraftig byutvikling Mo i Rana. Vi har tatt for oss en rekke temaer som vi tror og håper er spesielt relevante for byen vår.
Tidspunkt: 10. september, kl 9-12.
Møtet foregår på teams, påmelding sendes innen utgangen av onsdag 8. september til julie@ru.no.
Program:
09:00-09:15 – Velkommen og informasjon om dagen og status i prosjektet v/ Julie Myhre, prosjektleder i Rana Utvikling
09:15-09:35 – Norconsult: Litt info om BREEAM in use. Takhøyder, energibruk og andre problematikker i gjenbruk av bygg. Gjenbruksprosjekt Kristian Augusts gate 13, spesielt om VVS. Kort om Løvold Havparks deleløsninger.
Ragni Storvolleng Nilsen og Ingrid Thorkildsen
09:40-10:00 – Nordlandsforskning: Smart mobilitet i distriktene – Sammenstilling av nasjonal og internasjonal kunnskap.
Arild Gjertsen
10 min beinstrekk/margin
10:10-10:30 – Trondheim eiendom: Gjenbruk av bygningsmaterialer
Hege Wik
10:35-10:55 – Bjørnådal Arkitekt: Vikaveien 38, interessant løsning på uteoppholdsareal.
Hans-Petter Bjørnådal
15 min beinstrekk/margin
11:10-11:30 – Grønn Byggallianse – Sirkulærøkonomi og ombruk i byggeprosjekter
Anne Solgaard
11:35-11:55 – Clemens eiendom: Svolvær-prosjektet Enovastøttet smarte nabolag + deleløsninger
Therese Bjørseth og Roar Otto Andersen