AIW: Helgeland som grønn motor – næringslivslunsj på Mo og i Mosjøen

Det er et enormt potensial i næringslivet på Helgeland. En mulighetsstudie frem mot 2035 av Menon Economics estimerer 9000 ny arbeidsplasser og nær 40 milliarder i økt omsetning – hvis vi klarer å utnytte potensialet vi har.

Under Arctic Innovation Week inviterer MON, Mosjøen næringsforening, Rana Utvikling og Ranaregionen Næringsforening til to næringslivslunsjer med samme tema – «Helgeland som grønn motor».

Fra kl 11-12 sender vi live fra Park22 i Mo i Rana, og fra kl 12-13 kan du få med deg streamen fra Fru Haugans Hotel i Mosjøen. Du kan også delta fysisk på arrangementene i Mo i Rana eller i Mosjøen.

LENKE TIL STREAM

Mo i Rana, Park 22 fra kl 10:45-13:00 (stream fra kl 11-12)

Kraftforedlende industri, havbruksnæring og reiseliv blir trukket fra som tre næringer med størst potensial for vekst. Rana Utvikling og Ranaregionen Næringsforening har derfor invitert Innovasjon Norge, Freyr, Nova Sea og SKOLO på Seløy for en samtale om bærekraft og hvordan realisere vårt potensiale.

Oppmøte kl 10:45. Programmet og streamingen starter kl 11, og lunsj serveres kl 12.

Fra kl 12-13 følger vi overføringen fra Mosjøen.

Arrangementet er gratis, husk påmelding! Påmelding Mo i Rana

Paneldeltakere i Mo i Rana:

Liv Bente Kristoffersen, avdelingsleder marin, maritim og industri, Innovasjon Norge

Frode Hvattum, Senior Director, Sustainable Business Development, Freyr

Remi Fagervik, en av gründerne bak SKOLO på Seløy

Stian Amble, leder fôr og bærekraft i Nova Sea

Mosjøen, Fru Haugans Hotel (stream kl 12-13)

Det grønne skiftet er under utrulling i praksis, og ny industri planlegges i Vefsn. Jan Børge Sagmo fra Bergen Carbon Solutions presenterer sitt konsept for storskala produksjon av nanokarbonfiber, og planene for etableringene i Mosjøen. Ida M. Larsen, prosjektleder i MON forteller så om den grønne industrisatsingen i Mosjøen, samt etableringen av CNF Arena, og betydningen det kan få for forskning og utvikling av nye materialer.