3 under 40

 

Navn: Camilla Ødegård With

Alder: 28

Arbeidssted: NCP

Stilling: Markedsføringsassistent

Hva mener du er viktig for at unge mennesker skal finne Ranaregionen attraktiv, som bo- og arbeidssted?
– Hvis vår region skal være et mer attraktivt sted å bosette seg for unge mennesker må det finnes gode tilbud, både innen jobb og fritid. Vi må jobbe mot å bli en fremoverlent region som tør å satse på å skape arbeidsplasser, støtte gründere, og investere i fremtiden. Jeg ser også på det som viktig at det er gode tilbud etter jobb. Gode samlingsplasser der folk kan bli kjent. Dersom man kommer flyttende nordover er det ikke nødvendigvis kjempelett å finne seg en omgangskrets. Jeg mener vi alle har et ansvar når det gjelder å ønske nye velkommen og ta folk inn i varmen. Tilhørighet er nøkkelen.Det er også viktig å hjelpe unge inn på boligmarkedet. I Hemnes kommune har de startet en ordning som gir støtte til unge førstegangskjøpere. Denne ordningen ser ut til å ha virket utrolig bra.

 

Navn: Kristian Sivertsen

Alder: 35

Arbeidssted: RAUS Bryggeri 

Stilling:Daglig leder

Hva mener du er viktig for at unge mennesker skal finne Ranaregionen attraktiv, som bo- og arbeidssted?
– Forutenom attraktive arbeidsplasser, mener jeg man må jobbe for gode oppvekstvilkår for barn. Barnehageplass på dagen slik som vi har det på Nesna er et kjempepre når man enten får barn eller flytter til stedet.

  • Gode samferdselsløsninger slik at det er mulig å komme seg til og fra uten å føle at man driver med hasardspill for å komme seg hjem.
  • Vi må ha gode utdanningstilbud som ikke er døgnfluer. Regionen har et skrikende behov for lærere og sykepleiere, og det utdannes alt for få.
  • Kommunene må vise at man ønsker å støtte- og satse på unge innbyggere som vil starte bedrift og etablere arbeidsplasser.
  • Kommunene bør i samarbeid med næringsliv og industri satse på å bosette arbeidsinnvandrere i regionen. Det er til enhver tid hundrevis om ikke tusentalls fremmedarbeidere i regionen. Bosett dem, få partneren og barna til Norge og se at regionen vokser.

Navn: Charlotte Nordbakken

Alder: 34

Arbeidssted: Rana tingrett

Stilling:Dommerfullmektig

Hva mener du er viktig for at unge mennesker skal finne Ranaregionen attraktiv, som bo- og arbeidssted?
–Det som allerede gjør Rana-regionen attraktiv er kombinasjonen av et (overraskende) spennende og variert arbeidsmarked, mer tid til familieliv på grunn av mindre logistikk enn i større byer, lett tilgang til friluftsliv i fantastisk natur og samtidig et rikt kulturliv. Rana-regionen har mer å tilby enn mange tror, og formidling av det som allerede er her er nok noe som burde arbeides med. heilehelgeland.no er et bra initiativ i så måte.

Når det gjelder hva som kan bli bedre og bidra til økt attraktivitet er det noen punkter som skiller seg ut etter mitt syn: det er ingen tvil om at vi trenger flere spennende arbeidsplasser som tiltrekker seg unge for å motvirke den demografiske utviklingen. Batterifabrikken til Freyr er en gavepakke for Rana på så mange måter etter mitt syn, og jeg har store forhåpninger til hva det kan bety for byen vår. Ellers tror jeg ny flyplass uten tvil vil øke attraktiviteten. Jeg ønsker meg også mer og bedre informasjon om hva som skjer og finnes av aktiviteter. heilehelgeland.no sin aktivitetskalender er en bra start, men her er det fremdeles stort uforløst potensial. Jeg mener også Rana kommune kunne satset mer spesifikt på barnefamilier i form av for eksempel barnehageopptak to ganger i året og garanti for barnehageplass til tilflyttere. Ellers synes jeg Rana kommune gjør mye bra og har en fremoverlent holdning i mange viktige saker. Og avslutningsvis tror jeg det er viktig at ranværinger framsnakker egen region – både det som allerede er her og potensialet for utvikling og vekst. Tro på framtida og ønske om vekst og utvikling blant de som bor her gjør mye med den opplevde attraktiviteten til et sted.