Velkommen til Generalforsamling 19. mai kl 12-14

Foto: Mye i Media

Innkalling til Generalforsamling i Ranaregionen Næringsforeningen 

Tid og sted: Teams, 19. makl 12-14  

Alle medlemmer i Ranaregionen Næringsforening innkalles til Generalforsamling 19. mai kl 12-14. Generalforsamlingen avholdes digitalt (på Teams).  

Saker som medlemmer ønsker behandlet av generalforsamlingen sendes innen fredag 7. mai.   

Påmelding innen 18. mai til ingvild@rananf.no 

 Saksliste og underlag:  

  1. Godkjenning av innkalling 
  2. Valg av møteleder/referent/2 protokollunderskrivere 
  3. Styrets forslag til årsberetning
  4. Årsregnskap Ranaregionen Næringsforening 2020
  5. Revisors beretning
  6. Fastsettelse styrehonorar (se valgkomiteens innstilling, sak 8)
  7. Evt. innkomne saker
  8. Valg