Foto: Mye i Media

Velkommen til Generalforsamling 19. mai kl 12-14

2021-05-04
Innkalling til Generalforsamling i Ranaregionen Næringsforeningen 

Tid og sted: Teams, 19. mai kl 12-14  

Alle medlemmer i Ranaregionen Næringsforening innkalles til Generalforsamling 19. mai kl 12-14. Generalforsamlingen avholdes digitalt (på Teams).  

Saker som medlemmer ønsker behandlet av generalforsamlingen sendes innen fredag 7. mai.   

Påmelding innen 18. mai til ingvild@rananf.no.  

 Saksliste og underlag:  

  1. Godkjenning av innkalling 

  2. Valg av møteleder/referent/2 protokollunderskrivere 

  3. Styrets forslag til årsberetning

  4. Årsregnskap Ranaregionen Næringsforening 2020

  5. Revisors beretning

  6. Fastsettelse styrehonorar (se valgkomiteens innstilling, sak 8)

  7. Evt. innkomne saker

  8. Valg

  9.  


  10.  
Organisasjon
facebook

Siste nytt