Foto: Mye i Media

Takket nei til NASA og starter bedrift på Mo

2021-05-18
Ved å legge til rette for deling av kunnskap og enda mer effektive arbeidsprosesser innen geoteknikk, håper Frida K. Vonstad å skape mange nye arbeidsplasser på Mo.

Frida K. Vonstad har doktorgrad i geoteknisk ingeniørfag fra University College London og Oxford University. Hun gründet like godt både doktorgraden sin og bedriften sin The Coring Company, som nå har lokaler ved havna i Mo i Rana.

Dagene til gründeren av The Coring Company er utrolig travle nå i oppstartsfasen. Det er møter med nåværende og fremtidige investorer, med leverandører av deler og dataprogram, mentorer og pilotkunder.

På byggeplasser i London

Vi går noen år tilbake i tid. Vonstad går rundt på byggeplasser i London og samler inn kunnskap om arbeidet med grunnforhold der det skal bli bygg, veier og broer. Hun oppdager noe nytt, noe egentlig åpenbart, men som ingen før henne har tatt tak i: De ulike aktørene gjør boringer og analyser av grunnforholdene hver for seg. Ingen har før tenkt tanken på at det går an å bore én gang, analysere samme prøve for flere resultater og på den måten dele på kunnskapen og effektivisere arbeidsprosesser.

Dette blir grunnlaget for doktorgraden som hun selv «finner opp» at hun skal forske på ved det prestisjetunge Universitet i Oxford. Vanligvis er det slik at universitet selv lanserer doktorgrader, så må studentene søke om å få tildelt forskningsoppdraget.

Støve ned

Da doktorgraden hennes innen geoteknikk er ferdig vekker resultatet interesse hos selveste NASA, romfartsinstituttet i USA. Såpass stor interesse at de tilbyr Frida K. Vonstad fra Båsmoen jobb. Hun takker nei. Hun skal hjem til Mo.

– Det handler rett og slett om at jeg selv vil utforske potensialet i forskningen min i stedet for å gi den bort til noen andre. Da risikerer jeg i verste fall at den støver ned i en perm på i ei hylle.

Resultatet av doktorgraden er blant annet at grunnboringer kan reduseres med 40 prosent og at co2-utslipp kan reduseres med opptil 3000 biler per år per prosjekt.

Naturlig med Rana

– Valget for bedriftsetablering falt på Norge, fordi vi er kjent for gode geologiske miljø innen boring. Så kom Mo i Ranapå bordet da vi snakket med mentorer, pilotkunder og nettverk. Etter hvert som jeg kom inn i industrimiljøet her, ble den antagelsen styrket. Det føles naturlig å starte her på grunn av industrien og kompetansen der.

I første omgang skal The Coring Company tilby sine kunnskaper og tjenester til entreprenører som bygger veier og til gruvedrift på land. Framover ser Vonstad mot markeder som driver gruvedrift på havbunnen og med romfart.

Målet å gjøre forskningen tilgjengelig for flere markeder, skape arbeidsplasser, videreutvikle forskningsresultatet, for så å skape enda flere arbeidsplasser. På Mo.

– Alt handler om boring og undersøkelser av grunnforhold, men det skorter på deling av analyser og kunnskap.

Ansetter nå

Arbeidet med å rekruttere kollegaer er i gang. De ser blant annet etter folk som kan bygge opp it-support, som kan jobbe med salg og marked, og designere av dataprogram.

– For oss var det naturlig å bli medlem av Ranaregionen næringsforening. Vi har lyst til å knytte kontakter med næringslivet her, gjerne finne ansatte herfra og opplever at mange heier fram gründerbedrifter.

Amerika og Asia

Vonstad ser også for seg egne laboratorier i framtiden for å analysere boreprøvene, og på den måten bli en helhetlig leverandør av tjenester. I år er planen å åpne et salgskontor i England. Neste fokusmarked blir Asia.

– Det er spennende å kunne bidra til arbeidsplasser som gjør at unge mennesker med spisskompetanse innen it- og ingeniørfag kommer hit. Her får de jobbe med både nasjonale og internasjonale markeder.
Medlemsprofiler
facebook

Siste nytt