flyfoto rana
Foto: Wikimedia Commons / flybilde over Rana, Bjoertvedt

Widerøes forslag til flyruter: Hva mener næringsforeningen?

2024-01-15
Det har kommet forslag til nye ruter som skal gjelde fra og med 1. april 2024. Ranaregionen Næringsforening mener det er beklagelig at setekravet for Helgeland har blitt redusert i det nye anbudet. Hvis det ikke gjøres forbedringer i de foreslåtte rutene, er vi bekymret for at flytilbudet fremover blir en alvorlig flaskehals for næringslivet i regionen.
Røssvoll flyplass alene betjener nær halve befolkningen på Helgeland. Med Rana som Nord-Norges største industrikommune i fastlandseksport og sjømatnæring på kysten, er Nord-Helgeland den største eksportregionen i nord. Nordland er det fylket som vokser mest på reiseliv, og reiselivsbransjen på Helgeland har et stort potensiale. For å nå potensiale er vi avhengige av et bedre flytilbud og ikke minst bedre korrespondanse internt på Helgeland.
 
For næringslivet er det viktig at flyrutene gir mulighet for deltakelse på kurs og møter i de store byene med tur/retur samme dag. Spesielt tidlig ankomst til Oslo er viktig for mange av våre medlemmer. Det må i tillegg sikres at direkteruter nordover og sørover korresponderer med videre forbindelser uten lang ventetid. Desverre er ingen av ruteforslagene fra Widerøe i tråd med disse behovene.
 
Næringsforeningen er positive til deling av flyavganger fra Helgeland til Bodø (Brønnøysund-Mo-Bodø), noe som vil både bidra til å ivareta behovet for pasienttransport, og sikre god sammenkobling mellom Helgeland og vår fylkeshovedstad.
 
Alternativ 1 legger opp til en for tidlig avgang og vil gi altfor lange ventetider. Næringsforeningen støtter derfor innspillet til Polarsirkelrådet og Helgelandsrådet om at det bør jobbes videre med utgangspunkt i dagens flyruter, og sammen styrke dette tilbudet fremover.
Rammevilkår
facebook

Siste nytt