Sbh
Administrerende direktør i Sparebank1 Helgeland Hanne Nordgaard og fagansvarlig for bærekraft Peter Eide Walseth. Foto: Mye i media

Styrker innsatsen for et bærekraftig Helgeland

2023-05-10
Både bedriftskunder og privatkunder skal merke at Sparebank1 Helgeland intensiverer fokuset sitt på bærekraft. 
 
– Vi ønsker å være en god bank som hjelper kundene til å ha god kontroll på egen økonomi, til å ta klimavennlige valg og til å redusere egen klimarisiko. Da må vi ha nok kompetanse til å gå sammen med dem. Derfor investerer vi stort i kompetanseutvikling for alle ansatte om bærekraft.

Det sier administrerende direktør Hanne Nordgaard.

Interne grep 
Ett av grepene Sparebank1 Helgeland har gjort er å ansette en egen fagansvarlig for bærekraft i Peter Eide Walseth. 

– I banken er det mange som jobber med bærekraft, men vi hadde behov for økt systematikk og økt fokus i arbeidet. En dedikert fagressurs til dette hjelper oss til å ha god fremdrift i arbeidet, sier Nordgaard. 

Eide Walseth leder en tverrfaglig arbeidsgruppe med folk fra alle fagområder i banken. 

– I tillegg har han ansvar for å sørge for at vi etterlever relevant regelverk, og at vi gjennomfører prosjektene vi har igangsatt gjennom ny strategi, forteller Nordgaard.
 
I forkant av at banken intensiverte innsatsen på området bærekraft, har de gjennomført en vesentlighetsanalyse for å finne ut hva som er viktigst at de jobber mest med. Og rett før jul vedtok styret en ny bærekraftstrategi. Den inneholder en rekke hoved- og delmål som banken skal jobbe med i årene som kommer. Klimagassutslipp fra utlånsporteføljen, klimarisiko, opplæring og kompetansebygging, og ansvarlig rådgivning og drift vil få stort fokus hos dem de neste årene. 

– Internt i banken skal vi for eksempel kutte egne utslipp med 50 prosent innen 2030 og være karbonnøytrale i 2050. Videre skal vi halvere forbruket av profileringsartikler og skaffe oss god oversikt over egen klimarisiko, forteller Nordgaard.

– Hvordan mener dere at næringslivet på Helgeland kan lykkes med grønn omstilling?
– Det viktigste er å ha god oversikt over relevante regelverksendringer som er på vei, spesielt gjennom EU-taksonomien. I tillegg må alle begynne å legge en plan for hvordan de skal kutte utslipp og bevare verdiskaping og arbeidsplasser. Det vil i økende grad henge sammen. De som ikke klarer omstillinga vil tape i konkurransen mot bedrifter som legger, og gjennomfører, en plan, sier hun.

Gunstige, «grønne» lån 
Som et middel for å stimulere til omstilling på dette området, har Sparebank1 Helgeland grønne næringslån for bedriftskundene som gjør investeringer for å bli mer miljøvennlige.

– Vi skal støtte opp om seriøse bedrifter og et organisert arbeidsliv. Det tror vi gir et godt samfunn for alle, stabil økonomisk vekst og sterkere bedrifter. Og vi forventer at hele næringslivet har gode planer for hvordan de skal møte krav og reguleringer på miljøområdet og vil gjerne gå den veien sammen med dem. Når vi skal kutte 50 prosent klimagassutslipp fra vår utlånsportefølje er det noe vi skal gjøre sammen med kundene, så de kommer gjennom omstillinga med verdiskapinga i behold.
 
Når det gjelder privatkunder har de lansert grønne lån til boliger med energiklasse A eller B, og miljølån for de som forbedrer energiklasse.

– Vi vil hjelpe kundene våre til å lettere kunne ta klimavennlige valg. Derfor har vi lansert grønne lån og miljølån. Det er ikke bare bra for klima, men også for lommeboka å spare strøm.

Det vil og skal merkes at Sparebank1 Helgeland har satt fokus på dette:

– Mange av folkene våre møter banken både som kunder og som deltakere i frivillig arbeid, kultur og idrett. De vil merke at vi stiller oppnåelige miljøkrav i sponsorvirksomheten vår, men ikke minst at vi legger vekt på å tilby god rådgivning til kundene når de blir 18 år, når de kjøper sitt første hjem og dersom de trenger ekstra råd og støtte angående økonomien sin, sier Nordgaard.

Bærekraftstrategien gjelder for 2023-2024.

– Men vi blir jo aldri ferdige med å bli mer bærekraftige, avslutter administrerende direktør Hanne Nordgaard i Sparebank1 Helgeland.
 
facebook

Siste nytt