Foto: Mye i media
Silje, Caroline og Hugo har meldt seg inn som studentmedlemmer i Ranaregionen Næringsforening. De ser verdien av å synliggjøre seg på temalunsjer og bedriftslunsjer hvor næringslivet møtes. Foto: Mye i media

Studentene ser verdien av å skape relasjoner med næringslivet

2023-01-30
Studentene Hugo (49,) Silje (31) og Caroline (32) går for tiden på bachelorprogrammet Økonomi, digitalisering og forretningsutvikling. De har meldt seg inn i Ranaregionen Næringsforening for å komme tettere på næringslivet og mulighetene.  

Eksamenstiden er i gang for fullt, og det er lesing, diskusjon og skriving som tar opp mesteparten av tiden for de flittige studentene. Mellom slagene ser de likevel verdien av å løfte blikket på det som beveger seg i næringslivet. Som nye medlemmer i RNF ser de frem til å delta på interessante næringslivslunsjer for å ytterlige få innsikt i det som skjer her.  

 

-I høst har vi jobbet med en oppgave i emnet «Strategisk innovasjonsledelse» knyttet til oppdrettsnæringa. I den perioden dukket det opp en næringslivslunsj med fokus på akkurat denne bransjen, og vi tok kontakt med Ingvild Skogvold for å høre om vi fikk delta selv om vi ikke var medlemmer. Vi var mer enn velkomne, og rett etterpå så vi egentlig ingen grunn til å ikke melde oss inn som studentmedlemmer i RNF. Da får vi tilsendt nyhetsbrev og MONO, og vi får direkte oversikt over de kommende næringslivsarrangementene, forteller de.  

 

Følger næringslivets kompetansebehov 

Bacheloren i Økonomi, digitalisering og forretningsutvikling er den eneste av sitt slag. Studentene opplever at studietilbudene på Campus Helgeland er tilpasset kompetansebehovet til næringslivet i regionen. Det merkes også gjennom undervisningen hvor de ofte har hatt besøk av relevante gjesteforelesere fra lokale bedrifter.  

 

-Det virker som at det er ett stort behov for kompetanse innenfor digitalisering. Vi syns også at det er veldig givende at vi har besøk av ulike forelesere fra næringslivet som bruker realistiske eksempler fra sine erfaringer og opplevelser. Det gir oss et mer helhetlig bilde, og gjør at det blir enklere å knytte teorien opp mot virkeligheten, poengterer de.  

 

Sammensveiset klasse 

De tre studentene har allerede opparbeidet seg noen år med arbeidserfaring. I klassen deres er demografien veldig variert, noe som har ført til interessante diskusjoner i timene. Ulike bakgrunner og en spredning i alder, kjønn og erfaring representerer også næringslivet på en god måte. Prosjektarbeid i team er derfor en flott måte å jobbe på når man studerer.  

 

-Vi har blitt en veldig sammensveiset klasse, og det har gjort at vi har fått i gang en del interessante diskusjoner. Foreleserne og faglærerne våre har sagt at flere klasser skulle ha vært som oss. Samarbeidet har blant annet ført til at vi sammen har meldt oss inn i RNF. Vi har dratt sammen på næringslivslunsjene, og merker at vi får bruk for informasjonen i oppgavene og studiene våre, sier den fremtidsrettede gjengen.  

 

Ønsker flere utfordringer fra næringslivet 

En tettere relasjon til næringslivet er viktig for studentene. De syns det er fint å få satt ansikt og navn på menneskene som forhåpentligvis skal bli deres fremtidige kollegaer og ledere. Møteplassene bidrar også til gode diskusjoner om behovene og utfordringene som både studentmiljøet og næringslivet opplever. Et tettere samarbeid mellom partene kan gi enda større verdier og løsninger som gagner studentene og bedriftene.  

 

-Vi har troen på at samarbeidet kan bli enda tettere. På Campus er vi mange sultne studenter som kribler etter å få enda mer praktisk erfaring. Mange av emnene vi har kan legges til rette for praktiske prosjektoppgaver hvor vi løser konkrete problemstillinger. Akkurat nå jobber vi med et prosjekt i samarbeid med Kvarøy Fiskeoppdrett. For Kvarøy er det en verdi i seg selv å få ett eksternt perspektiv på organisasjonen og strategien, mens det for oss er veldig verdifullt å få innsikt i en ekte organisasjon og hvordan de jobber, avslutter Hugo Charles Hansen, Silje Arntsen og Caroline Haugen.  

Medlemsprofiler
facebook

Siste nytt