bustneslia

Næringslivet vil ha garantier om vedlikehold og fortgang i utbedring av Bustneslia

2022-03-17
Den 17. mars sendte Nova Sea, Meyership, Lovund Industriforum og Ranaregionen Næringsforening en felles pressemelding om Bustneslia.

 
Bustneslia: Vil ha garanti om vintervedlikehold og fortgang i utredning fra Nordland Fylkeskommune

Meyership og Nova Sea melder om en sesong med bedre kjøreforhold over Bustneslia etter Nordland Fylkeskommune satte inn ekstra ressurser på vintervedlikeholdet. De har tydelige forventninger om at neste sesong blir enda bedre, og ikke minst fortgang i prosessen for å få en varig utbedring av Bustneslia.
 
- Det aller viktigste er at vi får en trygg og sikker vei for alle trafikanter. Fylket sin styrking av vintervedlikeholdet over Bustneslia denne vinteren har fungert bedre enn tidligere. Etter dette kom på plass har det ikke vært noen alvorlige hendelser som vi er kjent med. Nordland Fylkeskommune fortjener anerkjennelse for å ha iverksatt tiltak som har fungert i vinter. Fylket har selv definert denne veistrekningen som en av fylkets næringskorridorer, noe som forplikter i forhold til veistandard også i vintersesongen. Forsterket vintervedlikehold er et midlertidig tiltak som gjør trafikksikkerheten bedre. Men det kan ikke erstatte behovet for en varig løsning med utbedring av strekningen, sier Bjørn Olvik fra Nova Sea. 
 
- Transportbransjen har godt skodde trailere og dyktige sjåfører. Men Bustneslia er en utfordring, selv for erfarne sjåfører. Vi trenger en utbedring av en av fylkets viktigste næringskorridorer, og det haster, understreker Tore Høgli fra Meyership.  
 
Ranaregionen Næringsforening og Lovund Industriforum representerer mange bedrifter som blir rammet av den til tider krevende kjørestrekningen over Bustneslia. Selv om det har vært relativt gode kjøreforhold over Bustneslia denne vinteren, trenger næringslivet garantier for at det blir satt inn ressurser også neste sesong. I tillegg til garantier om nødvendig vintervedlikehold, er tidlig nok beredskap viktig.  
 
- For noen år siden ble det satt inn ekstra vintervedlikehold, med gode resultater. Men så ble det glemt igjen. Pendlere og næringslivet trenger trygghet og forutsigbarhet. Så lenge en varig utbedring av Bustneslia ikke er på plass, trenger vi garantier fra fylkeskommunen om ekstra vintervedlikehold. Det er også svært viktig med en god beredskap helt fra oktober og ut april, slik at vi slipper å bli overrasket hvert år når vinteren kommer, sier Siw Moxness fra Lovund Industriforum
 
- Nordland Fylkeskommune har sagt at de skal utrede ulike muligheter for Bustneslia. Vi forventer å se en fortgang i denne prosessen. Næringslivet ser fram til å samarbeide med fylkeskommune om å finne gode løsninger, avslutter Ingvild Skogvold fra Ranaregionen Næringsforening
Samferdsel
facebook

Siste nytt