RNF

Næringsforeningens høringssvar til Hotel Helma

2024-03-14
14. mars 2023
Saksnummer 2022/9619
 
Høringssvar, Plan 2188: Detaljregulering for Hotel Helma - Thomas von Westens gate 2, 3 og 5 
Ranaregionen Næringsforening er en uavhengig interesseorganisasjon for næringslivet, og representerer over 420 medlemsbedrifter i over tretti ulike bransjer.
Vi viser til forslaget om å legge til rette for et større hotell og- konferansesenter på Helgeland, i tilknytning til eksisterende Hotel Helma i Thomas von Westens gate 2, og sender herved vårt høringssvar.
Næringsforeningen er positiv til at tiltakshaver Nye Helma AS ønsker å investere i et nytt hotell- og konferansesenter i Mo i Rana. Med ny flyplass og store ambisjoner for reiselivet i regionen vår vil det være behov for økt hotell – og konferansekapasitet i byen. Aktivitet skaper også aktivitet, og et slikt prosjekt vil kunne bidra til at Mo i Rana i enda større grad blir en hub for kurs,- konferanse og arrangementsmarkedet.  
Byutvikling er en viktig sak for våre medlemmer, og vi setter stor pris samarbeidet vi har hatt med Rana kommune gjennom blant annet «Bærekraftig byutviklingsprosjektet». Høyhus og fortetting i byen er temaer som skaper mye engasjement, også i andre byer. I spørreundersøkelsen «Ke Tenk Du» som næringsforeningen, Rana Utvikling og Rana kommune gjennomførte i forbindelse med «Bærekraftig Byutviklingsprosjektet» kom det frem at spørsmålene om fortetting og om bygging i høyden var de to temaene det var mest uenighet om. 
Næringsforeningen er positive til fortetting i byen. Vi oppfatter at tiltakshaver er positive til å gjøre tilpasninger som vil imøtekomme flere av innsigelsene som har kommet til forslaget. Næringsforeningen håper det videre blir en god dialog om dette mulighetsrommet, og at et nytt hotell- og konferansesenter lar seg realisere. 
 
facebook

Siste nytt