Vitensenteret
Vitensenteret skal særlig inspirere barn og ungdommer til å bli mer nysgjerrige på naturvitenskap og teknologi. Prosjekt- og markedsansvarlig Georg Enga (t.v.) og daglig leder Geir Bjørkøy foran installasjonen som forklarer havbruk. Foto: Mye i media AS

Lek med kunnskap inspirerer til læring

2022-06-02

På Vitensenter Nordland går du rundt i en verden av opplevelser og inntrykk, og på veien får du masse nyttig kunnskap som er både lokal og global.

– I deler av utstillingen prøver vi å vise verdiskapningen som foregår i Nordland, for eksempel med vannkraft, i havbruk og industri, med mineraler og fornybar energi. Det forteller daglig leder Geir Bjørkøy ved Vitensenter Nordland.

3. juni i fjor ble Rana en attraksjon rikere. Til tross for utsatt åpning og tidvis besøksbegrensinger på grunn av koronatiltak, er Bjørkøy og kollegaene fornøyde med besøkstallene i sitt første åpningsår: 17.500 besøkende og undervisning av 7.500 skoleelever i hele fylket.

– Vi får veldig mange gode tilbakemeldinger. Det viser også skåren besøkende gir hos oss via Google, sier prosjekt- og markedsansvarlig Georg Enga.
 
Kunnskap, ideer og kapital
Prøve, trykke, sveive, ta på, lage og forske. På Vitensenter Nordland kan du bokstavelig talt ta for deg av opplevelser, samtidig som du lærer.

– På mange måter er det næringslivet på Mo som har skapt Vitensenter Nordland. Mange lokaler aktører vært inne og bygd, laget eller levert noe. Stålindustri og fiskerinæring har bidratt med kunnskap og ideer til utstillinger. Og næringslivsaktører fra Rana og Nordland har bidratt med kapital, sier en stolt daglig leder.

Tett på «teknologispirene»
Vitensenter Nordland driver utadrettet virksomhet mot skoler i hele fylket. Tre pedagoger gjennomfører undervisningsoppleggene Kodekraft og Super:Bit for elever og lærere. Kodekraft er opplæring i spillprogrammering for ungdomsskoleelever. I Super:Bit lærer elever på mellomtrinnet programmering av små kretskort som de kobler på en motor eller en lyssensor, og som de så styrer. Nå har Vitensenter Nordland lyst til å ta en mer aktiv rolle i koblingen mellom skole og næringsliv:

– Når vi først møter elevene, vil vi gjerne fortelle mer om de spennende mulighetene som finnes i vårt næringsliv. Vi forteller at dette er teknologi som brukes i industrien vår, og at den kan brukes i mange yrker. Dette ser vi på som et ledd i rekruttering til industrien, og til å stimulere interessen for teknologi, sier Bjørkøy og Enga.

– Et viktig nettverk
Bjørkøy og Enga synes det var helt naturlig for Vitensenteret å bli medlem i RNF:

–  Vi ser på oss selv som en opplevelsesaktør og en næringsaktør. Vi ser at medlemskapet i RNF gir tilgang til et flott og spennende nettverk, hvor vi ønsker å bidra, sier Bjørkøy.

– Vi synes det er viktig å være koblet på det som skjer i regionen og det som skjer med byutviklingen. Jeg tror for eksempel at bybildet og trafikkmønsteret har endret seg etter at museet og vitensenteret kom hit, og vi ønsker å være nært på det som skjer med trafikk, skilting og parkering. Vi har jo også en restaurant her som vi ønsker blir brukt, sier Enga.

Sommerskolen trenger partnere
Et annet populært undervisningsopplegg er Sommerskole for elever på 4.–6. trinn, hvor unger lærer om naturvitenskap, utfører eksperimenter og bruker kreativiteten til å løse oppgaver.

– Sommerskolen ble fullbooket på én dag i fjor, forteller Enga.

Vitensenter Nordland gjennomførte 13 sommerskoler i Rana og ei i Hattfjelldal, men i år håper de at skolen kan få sådd enda flere teknologifrø rundt om i fylket vårt. Derfor søker de flere partnere fra næringslivet som kan bidra økonomisk. Flere partnere gjør også egenandelen for deltagerne lavere.

Vitensenter Nordland:
  •     Et naturvitenskaplig opplevelsessenter i Moment-bygget ved Moholmen, Mo i Rana.
  •     Skal særlig ha vekt på Nordlands naturressurser og teknologi for en bærekraftig verdiskaping fra disse.     
  •     Totalt 9,5 årsverk, hvorav sju er fast ansatte.
  •     Åpent 360 dager i året.
  •     Total 1800 kvm utstilling.
  •     Er ett at totalt 13 regionale vitensenter i Norge.
Medlemsprofiler
facebook

Siste nytt