Sintef Helgeland, Eli

Hun leder nasjonalt prestisjeprosjekt

2022-09-09
Prestisjetungt forskningsprosjekt rundt karbonfangst skal ledes av SINTEF Helgeland. Flere lokale industribedrifter bidrar tungt til prosjektet.

– Jeg må berømme disse bedriftene som er med på ei så stor satsing på karbonfangst. Prosjektet har høg kostnad, og de satser for fullt på å finne løsninger som kan bidra til at Norge kan oppnå sine klimamål på over 50 prosent reduksjon av utslipp av klimagasser innen 2030. Det sier forsker og prosjektleder Eli Hunnes ved SINTEF Helgeland

Mo Industripark er prosjekteier og samarbeider med Elkem, SMA Mineral, Ferroglobe, Celsa Armeringsstål, Norcem Kjøpsvik, Alcoa og NorFraKalk. I tillegg er Arctic Cluster Team (ACT) med i prosjektet.

Prosjektet har fått navnet CO2 Hub Nord og har ei kostnadsramme på 23,6 millioner kroner. Prosjekteier er Mo Industripark og er støttet av Gassnova gjennom CLIMIT Demo-et nasjonalt program som gir støtte til forskning, utvikling og demonstrasjon av karbonfangst-teknologier.
 
 Pilotanlegg på Mo
– Uten kompetansen og pilotanlegget til Aker Carbon Capture, som er våre teknologileverandører, ville vi hatt vansker med å gjennomføre dette. De har lang erfaring med lignende prosjekter, sier Hunnes.

Pilotanlegget skal plasseres i industriparken og forsøkene skal foregå med avgassene fra Elkem Rana og SMA Mineral. Det skal også gjennomføres en pilottesting av avgassene fra disse i kombinasjon.

 Tunge medspillere
I tillegg er SINTEF Industri og SINTEF Helgeland med som forskningspartnere. Partnerne representerer fem betydelige industrisektorer i Norge; ferrolegeringer, aluminium, kalk, sement og stål, og har et samlet utslipp på mer enn 2 millioner tonn CO2 per år.

Aker Carbon Capture sin MTU (mobile test unit) skal benyttes i denne pilottestingen. Målet er å frembringe data som kan bidra til en raskere beslutning for bygging av fullskalaanlegg. I tillegg vil man se på integrering av energisystemer og behandling av avgasser. Prosjektet vil også gjennomføre livsløps-og verdikjedeanalyser.

Bygger på tidligere prosjekt
Prosjektet bygger på det CLIMIT støttete prosjektet CO2 Hub Nordland, som ble gjennomført i 2018-2021, og et kartleggingsprosjekt i 2017 finansiert av Nordland Fylkeskommune.
 
Mono
facebook

Siste nytt