senterum
Sentrum slik det så ut sent på 90-tallet. Foto: Mye i Media

Fra handel til næring

2022-11-25
Rana Handelsstands Forening ser at andre byer danner næringsforeninger, slik at næringslivet kan samarbeide på flere områder enn handel.

Dette er del 3 i en artikkelserie på fire deler i anledning 90-årsjubileet til stiftelsen av Rana Handelsstandsforening, forløperen til Ranaregionen Næringsforening.

Første artikkel, "Ranaregionen Næringsforening 90 år"
Andre artikkel, "Mo etter krigen"

I 2002 tar leder i Jonny Mulstad i Rana Handelsstands Forening, sammen med styret, initiativ til dannelsen av en næringsforening. De sender ut en brosjyre til 180 store og små bedrifter i Rana med invitasjon til å være med i Rana Næringsforening.  

 

Mulstad hadde da vært leder i RH siden 1995, har drevet en fargehandel i et par tiår og hatt Handelstandsforeningens virke ved siden av forretningsdriften.  

 

– Det gikk litt tregt med påmeldingene til å begynne med. Særlig vanskelig var det å få med de største industribedriftene. Medlemskontingenten var koplet opp mot antall ansatte og noen, spesielt de store aktørene, syntes det ble mye å betale. Men også de kom med etter hvert, forteller Mulstad.   

 

Medlemsmassen øker etter en treg start 

Styreleder i den nystartede Rana Næringsforening var Arild Hansen, daglig leder hos Quale AS. Han hadde bred erfaring både fra handel og industri, og var en god støttespiller for Mulstad, som nå fungerte som daglig leder i foreninga i halv stilling. Den andre halve stillingen jobbet han som driftsleder i Seff Eiendom og foreningen hadde derfor gratis kontorleie i Seff-gården. 

 

Rana Handelsstands Forening hadde før stiftelsen av RNH 161 medlemmer. Etter ett års drift kom det til 108 nye. 

 

Etter hvert som medlemsmassen økte, ble det økonomisk grunnlag for å ansette daglig leder i full stilling. I 2004 ble finnmarkingen Rune Opdahl ansatt i stillingen. Opdahl kom fra NorgesGruppen og hadde akademisk bakgrunn med Master of management og Master of Science.  

 

Populære sammenkomster 

I februar 2004 ble første nummer av medlemsbladet Nærinfo Rana gitt ut. De populære torsdagslunsjene ble flyttet til Babettes.  

 

– Vi hadde stort sett et nytt tema på disse lunsjmøtene og oppmøtet var godt, forteller Mulstad. 

 

I desember 2003 ble medlem nummer 250, Meglerhuset Mo, hedret med blomster og Næinfo Rana slår fast at de i løpet av januar 2004 vil nå 300 medlemmer. 

 

Bransjegruppene etableres 

Det ble etablert tre bransjegrupper: Handel, reiseliv og markedsføring og kommunikasjon  

 

I Mo Industripark er det nå 113 bedrifter, flere av dem er medlemmer i RNF. 

 

I mai 2004 beslutter styret i RNF å opprette ei ny undergruppe, Polarsirkelen arrangement og Jonny Mulstad blir engasjert i stillingen. Hensikten er å arrangere konserter, foredrag og lignende, som skulle bidra til økonomien til Rana Næringsforening. Etter en tid sluttet Mulstad og begynte som markedssjef i Rana No. 

 

Rana Handelsstands Forening hadde ved dannelsen av Rana Næringsforening et bankinnskudd på kr 730.000,- Den gode økonomien var etter flere år med Ranamessa og godt besøkte foredrag. 

 

Nye koster og nye aktiviteter 

Ranas næringsforenings andre heltidsansatte leder var Anita Sollie. Hun tiltrådte stillinga i 2005 og satt som leder i sju år. Hennes periode som leder var preget av stor aktivitet og medlemsmassen økte fra 220 til 440. 

 

Blant de aktivitetene hun drev med stor suksess var de populære medlemslunsjene som ble arrangert hver torsdag.  

 

Hun fikk Sparebanken Rana med som sponsor og kunne da tilby gratis lunsj til medlemmene. 

 

– Dette ble populært og vi tok opp en rekke ulike tema, sier Solli.  

 

Rana Næringsforening hadde også noen av styremøtene ute i medlemsbedriftene, slik at medlemmene kunne bli bedre kjent med andres bransjer og drift. 

 

– En av mine ideer som jeg synes har vært viktig er medlemsbladet MONO, som i min tid kom ut seks ganger i året. Bladet har holdt god kvalitet og medlemmene satte stor pris på bladet da, og det tror jeg de gjør ennå. 

 

Det var også under hennes tid som leder at Gallaria så dagens lys, et arrangement Solli er veldig stolt over å ha startet. 

 

– Jeg var litt i tvil om Rana var moden for denne typen arrangement, men det viste seg fort at dette ble populært og bidro, etter min mening til i at bedriftene kastet seg rundt og prøvde å vinne priser.  

 

Hensikten var jo blant annet å få bedriftene til å bli bedre på å markedsføre seg selv, og bli mer synlig. 

 

– Det var ei travel tid, men jeg ser tilbake på det med stor glede. Jeg vil også nevne at det var lett å få folk fra medlemsbedriftene til å sitte i styret. 

 

Trine Rimer overtok ledelsen etter Solli og hadde stillinga i fem år, til dagens leder Ingvild Skogvold tok over. 

 

I dag har Ranaregionen Næringsforening over 400 medlemmer i 38 forskjellige bransjer. 

Mono
facebook

Siste nytt