En symfoni av naturens tause rop

Bjørn Bonsaksen, Ina Santala Jordbru og Håkon Skog Erlandsen. Foto: Mye i media.

En symfoni av naturens tause rop

2023-11-07
Bodø2024 prosjektet “Unsung Voices”, i regi av Håkon Skog Erlandsen, Ina Santala Jordbru og Bjørn Bonsaksen, skal bringe frem naturens skjønnhet og dens rop om hjelp i lys av klimaendringene. Gjennom å fange naturens lyder, setter de søkelyset på hvordan vår verden forandrer seg og hvor viktig det er å handle nå.
Unsong Voices representerer en kombinasjon av det dypt kulturelle og det uutholdelig relevante. Naturens lyder, fra isbreens knaking til spekkhoggerens samtaler, blir fanget opp og presentert i en unik lydkulisse, som snart vil være historie på grunn av klimaendringene.

-Svartisen, en av Norges mest majestetiske isbreer, trekker seg tilbake på grunn av de økende temperaturene, og det tradisjonelle skreifisket som har vært Norges livsnerve i generasjoner, står på spill. Klimaet i og rundt vår egen kyst er i drastisk endring, forteller Håkon Skog Erlandsen. 

Et stort stykke kunst med et viktig budskap
Alt dette vil bli gjenspeilet i et storslått musikkverk fremført av saksofonist Håkon Skog Erlandsen. Men Unsong Voices er mer enn bare lyd; det er et bilde på vår tids største utfordring – klimaendringene. Som Håkon sier, "Det handler mer om hva man skal beskytte, enn hva man skal oppsøke."

-Prosjektet har også fått profesjonell assistanse fra produksjonsselskapet Maverix i Oslo, som har hjulpet med å krystallisere prosjektets kjernebudskap og markedsføringsstrategi. Det å belyse naturens uerstattelige skjønnhet og betydning for vår identitet er sentral, poengterer han.

Internasjonal synlighet og samarbeid
Konserten, som vil finne sted i Pluragrotten – en av verdens mest uberørte steder – lover å være en ekstraordinær opplevelse. Ikke bare vil denne unike arenaen gi en nesten overjordisk atmosfære, men konserten vil også bli strømmet til satellittscener over hele verden, og dermed bringe Nord-Norges skjønnhet og sårbarhet til et globalt publikum.

-Nå jobber vi iherdig med å få med artister fra hele verden som skal opptre på sine respektive scener, slik at vi får laget et komplett program som kan streames ut til hele verden som en samlet konsert. Vi er i dialog med noen ganske kule spillesteder og merkevarer, så den siste innspurten blir veldig spennende, sier Erlandsen.

Fra musikk til handling
Unsong Voices er ikke bare en feiring av kultur, men også en påminnelse om den skjønnheten vi risikerer å miste, om de lydene som snart kan bli stilnet for alltid, og om viktigheten av å handle nå.

-Med et slikt prosjekt håper vi alle at det vil sette i gang en bølge av engasjement, inspirere flere til å reflektere over klimaendringenes virkelighet og belyse det som skjer over hele verden. Unsong Voices er ikke bare en konsert; det er en bevegelse. En bevegelse som vi håper kan vekke verden til handling før det er for sent, sier Håkon Skog Erlandsen. 
 
facebook

Siste nytt